Sashimi Royal satser stort på udvidelser af produktionen af kingfish i Danmark

Første spadestik til Sashimi Royals nye anlæg i Hanstholm er nu taget. Der er tale om et Juvenile-anlæg til yellowtail kingfish på 2.500 kvadratmeter med 24 bassiner. Her skal fiskene gå indtil de er omkring et kilo og kan komme over i et grow-out anlæg. Det nye anlæg giver mulighed for at øge produktionen med op mod 1.000 ton.

Med byggeriet har Sashimi Royal taget hul på første etape i dét, der forventes at skulle blive til en større skalering af produktionen. Ud over at skalere produktionen vil Sashimi Royal også relancere den populære restaurant- og sushifisk under navnet Nordic Kingfish.

”Vi har store ambitioner for produktion af kingfish i Danmark, og jeg er glad for, at vi nu er kommet i gang med første etape af udvidelserne. Vi oplever stor efterspørgsel på kingfish på det europæiske marked, og med de planlagte investeringer håber vi på at kunne producere fem-seks gange så meget fisk som nu” siger administrerende direktør i Sashimi Royal, Søren Mattesen.

Bag investeringerne står de norske ejere Nordic Aquafarms, der også ejer søsterselskabet Maximus, som håndterer fiskeynglen. Der er investeret 125 millioner kroner i det nye anlæg. Næste skridt bliver et nyt recirkuleringsanlæg med flere tanke. Nordic Aquafarms har meldt ud, at de vil investere op mod en halv milliard kroner i opdrætsanlæggene over de kommende år.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...