Sashimi Royal satser stort på udvidelser af produktionen af kingfish i Danmark

Første spadestik til Sashimi Royals nye anlæg i Hanstholm er nu taget. Der er tale om et Juvenile-anlæg til yellowtail kingfish på 2.500 kvadratmeter med 24 bassiner. Her skal fiskene gå indtil de er omkring et kilo og kan komme over i et grow-out anlæg. Det nye anlæg giver mulighed for at øge produktionen med op mod 1.000 ton.

Med byggeriet har Sashimi Royal taget hul på første etape i dét, der forventes at skulle blive til en større skalering af produktionen. Ud over at skalere produktionen vil Sashimi Royal også relancere den populære restaurant- og sushifisk under navnet Nordic Kingfish.

”Vi har store ambitioner for produktion af kingfish i Danmark, og jeg er glad for, at vi nu er kommet i gang med første etape af udvidelserne. Vi oplever stor efterspørgsel på kingfish på det europæiske marked, og med de planlagte investeringer håber vi på at kunne producere fem-seks gange så meget fisk som nu” siger administrerende direktør i Sashimi Royal, Søren Mattesen.

Bag investeringerne står de norske ejere Nordic Aquafarms, der også ejer søsterselskabet Maximus, som håndterer fiskeynglen. Der er investeret 125 millioner kroner i det nye anlæg. Næste skridt bliver et nyt recirkuleringsanlæg med flere tanke. Nordic Aquafarms har meldt ud, at de vil investere op mod en halv milliard kroner i opdrætsanlæggene over de kommende år.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...