Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.

Skal din virksomhed have besøg af en folkeskoleklasse, kan materialet f.eks. bruges i forberedelsen af besøget.

Materialet har sin egen hjemmeside, www.madfrahavet.dk og kan frit benyttes.
Direkte link til undervisningsmaterialet findes her.

Undervisningsmaterialet er en del af projektet “Mad fra havet”, hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet i samarbejde med Dansk Akvakultur, DPPO, Marine Ingredients Denmark, WSP og Hedeselskabet sætter fokus på fremtidens blå proteiner og på det blå fødevareerhvervs mulighed for at brødføde en voksende befolkning.

Projektet er støttet af den Europæiske Hav- og Fiskerifond og har desuden også fået bidrag fra Hedeselskabet.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...