Støtteerklæring til minkavlerne i Danmark

Onsdag den 4. november bebudede regeringen, at alle landets mink skulle aflives, syge som raske, uanset om det var i Jylland eller på øerne. Der blev henvist til, at man ville inddæmme en ny mutation, cluster 5, som var fundet hos 12 mennesker i Nordjylland.

Men regeringen havde ikke forholdt sig til, om der var hjemmel i lovgivningen. For den lov, som bruges til at beordre minkene slået ned, dækker kun smittede besætninger samt besætninger inden for en radius af knap otte kilometer.

Mange af landets ca. 800 minkavlere fulgte loyalt regeringens instruks og begyndte selv at slå deres dyr ihjel. Forståeligt nok. For når uventede og fremmede faktorer, såsom Covid-19, rammer alle hjørner af samfundet, må vi have tillid til, at vores myndigheder og folkevalgte politikere træffer beslutninger baseret på faglighed og indenfor gældende love og regler.

Men det gjorde regeringen ikke. Det har været chokerende at være vidne til myndighedernes og regeringens behandling af hele minkbranchen. Minkavlerne har gennem hele forløbet offentligt efterlyst dialog med regeringen og myndighederne, og de er kommet med konstruktive forslag til inddæmning. Dialog har det været småt med, og nu viser det sig, at der ikke er et juridisk grundlag for den omfattende minkaflivning, som er ved at sende hele minkbranchen ud over afgrunden.

Et stolt erhverv med lange traditioner, mange familieejede bedrifter, som har bidraget med tusindvis af arbejdspladser i landdistrikterne, milliarder i eksportindtægter og produkter i verdensklasse.  

Dansk Akvakultur repræsenterer også små og mellemstore selvstændige virksomheder indenfor landbrug- og fødevaresektoren. Det er derfor meget bekymrende at opleve et erhverv blive reguleret mod afvikling uden faglig dokumentation, uden lovhjemmel og uden økonomiske garantier. Samtidig har repræsentanter fra regeringens støttepartier i løbet af Covid-19-krisen offentligt givet udtryk for, at de i øvrigt gerne vil nedlægge hele minkerhvervet. Hvor er ordentligheden og hensynet til minkavlernes retssikkerhed?

Mange medlemmer af Dansk Akvakultur har leveret foder til minkavlerne i mange år. Og mange fiskeopdrættere er samarbejdspartnere, nabo eller kollega til minkavlerne. Vi har fulgt på nærmeste hold, hvad de har måtte kæmpe med i denne tid.

Vi skal alle tage Covid-19 alvorligt og overholde gældende regler og hensyn. Dansk Akvakultur har siden marts opfordret alle medlemmer til at følge myndighedernes anvisninger og sikre vores medarbejderes sikkerhed. Covid-19 har også medført økonomiske tab for os. Når forskere og virologer fra hele verden begynder at stille spørgsmål til det faglige grundlag for myndighedernes regulering af minksektoren, og regeringen erkender, at den har handlet uden lovhjemmel i forhold til at ødelægge vilkårene for et helt erhverv, så må vi alle stille os sammen med minkavlerne, deres medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere, som mister grundlaget for deres arbejde. De har alle krav på den størst mulige opbakning.

På vegne af Dansk Akvakultur vil jeg hermed appellere til, at de ansvarlige myndigheder og politiske magthavere udviser ordentlighed og faglighed i forhold til de danske minkavlere. Det indebærer fuld erstatning til minkavlerne, samt at regeringen lægger hele det faglige og juridiske grundlag for sin handlemåde overfor minkerhvervet åbent frem.   

Niels Dalsgaard
Formand, Dansk Akvakultur

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...