Støtteerklæring til minkavlerne i Danmark

Onsdag den 4. november bebudede regeringen, at alle landets mink skulle aflives, syge som raske, uanset om det var i Jylland eller på øerne. Der blev henvist til, at man ville inddæmme en ny mutation, cluster 5, som var fundet hos 12 mennesker i Nordjylland.

Men regeringen havde ikke forholdt sig til, om der var hjemmel i lovgivningen. For den lov, som bruges til at beordre minkene slået ned, dækker kun smittede besætninger samt besætninger inden for en radius af knap otte kilometer.

Mange af landets ca. 800 minkavlere fulgte loyalt regeringens instruks og begyndte selv at slå deres dyr ihjel. Forståeligt nok. For når uventede og fremmede faktorer, såsom Covid-19, rammer alle hjørner af samfundet, må vi have tillid til, at vores myndigheder og folkevalgte politikere træffer beslutninger baseret på faglighed og indenfor gældende love og regler.

Men det gjorde regeringen ikke. Det har været chokerende at være vidne til myndighedernes og regeringens behandling af hele minkbranchen. Minkavlerne har gennem hele forløbet offentligt efterlyst dialog med regeringen og myndighederne, og de er kommet med konstruktive forslag til inddæmning. Dialog har det været småt med, og nu viser det sig, at der ikke er et juridisk grundlag for den omfattende minkaflivning, som er ved at sende hele minkbranchen ud over afgrunden.

Et stolt erhverv med lange traditioner, mange familieejede bedrifter, som har bidraget med tusindvis af arbejdspladser i landdistrikterne, milliarder i eksportindtægter og produkter i verdensklasse.  

Dansk Akvakultur repræsenterer også små og mellemstore selvstændige virksomheder indenfor landbrug- og fødevaresektoren. Det er derfor meget bekymrende at opleve et erhverv blive reguleret mod afvikling uden faglig dokumentation, uden lovhjemmel og uden økonomiske garantier. Samtidig har repræsentanter fra regeringens støttepartier i løbet af Covid-19-krisen offentligt givet udtryk for, at de i øvrigt gerne vil nedlægge hele minkerhvervet. Hvor er ordentligheden og hensynet til minkavlernes retssikkerhed?

Mange medlemmer af Dansk Akvakultur har leveret foder til minkavlerne i mange år. Og mange fiskeopdrættere er samarbejdspartnere, nabo eller kollega til minkavlerne. Vi har fulgt på nærmeste hold, hvad de har måtte kæmpe med i denne tid.

Vi skal alle tage Covid-19 alvorligt og overholde gældende regler og hensyn. Dansk Akvakultur har siden marts opfordret alle medlemmer til at følge myndighedernes anvisninger og sikre vores medarbejderes sikkerhed. Covid-19 har også medført økonomiske tab for os. Når forskere og virologer fra hele verden begynder at stille spørgsmål til det faglige grundlag for myndighedernes regulering af minksektoren, og regeringen erkender, at den har handlet uden lovhjemmel i forhold til at ødelægge vilkårene for et helt erhverv, så må vi alle stille os sammen med minkavlerne, deres medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere, som mister grundlaget for deres arbejde. De har alle krav på den størst mulige opbakning.

På vegne af Dansk Akvakultur vil jeg hermed appellere til, at de ansvarlige myndigheder og politiske magthavere udviser ordentlighed og faglighed i forhold til de danske minkavlere. Det indebærer fuld erstatning til minkavlerne, samt at regeringen lægger hele det faglige og juridiske grundlag for sin handlemåde overfor minkerhvervet åbent frem.   

Niels Dalsgaard
Formand, Dansk Akvakultur

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...