Tænketanken Hav er klar med anbefalinger til Havplanen

Tænketanken Hav er klar med en stribe anbefalinger til de politiske forhandlinger om havplanen, som der blev taget hul på i slutningen af april måned. 

Tænketanken Hav har seks overordnede anbefalinger til Danmarks Havplan. I overskrifter har anbefalingerne følgende temaer. 

1: Politisk handling og finansiering
2: En økosystembaseret havplan
3: Stærkere fokus på naturbeskyttelse
4: Bæredygtig anvendelse af havet
5: Bedre sammenhæng mellem planlægning på land og hav
6: Naturbaserede løsninger og klima

De samlede anbefalinger kan findes her. Særligt anbefaling 4 om “bæredygtig anvendelse af havet” er relevant for akvakultur. Her nævnes havbrug og skaldyrsproduktion eksplicit:

Anbefaling vedrørende havbrug
I forhold til havbrug anbefales, at der ved zoner til havbrug stilles krav til forundersøgelser af de miljømæssige- og hydrologiske forhold for at sikre en økosystembaseret tilgang. Ved stillingtagen til havbrug bør der tages hensyn til de kumulerede effekter på tværs af alle presfaktorer i et givent område, så havområdets bæreevne ikke overskrides. Det kan undersøges, om havbrug i en økosystembaseret tilgang kan placeres i sameksistens med eksempelvis offshore anlæg.

Produktion af skaldyr i vandsøjlen
I forhold til produktion af skaldyr i vandsøjlen anbefales, at der ved zoner til skaldyrsproduktion i vandsøjlen stilles krav til forundersøgelser af de miljømæssige- og hydrologiske forhold for at sikre en økosystembaseret tilgang. Der bør også tages hensyn til forsat plads til rekreative aktiviteter ved udpegning af zoner. Mulighederne for sameksistens mellem produktion af skaldyr i vandsøjlen og andre aktiviteter, f.eks. havvind, bør undersøges og fremmes, hvor det er muligt.

Produktion af skaldyr i kulturbanker
Det anbefales, at havplanen tydeligt skelner mellem zoner til kulturbanker og zoner til produktion af skaldyr i vandsøjlen. Fordi høst ved skrab alt andet lige har en større påvirkning af havbunden, kan det derfor overvejes, om arealet til kulturbanker skal reduceres. Udpegningen af zoner til kulturbanker bør, som for alle andre aktiviteter, ske på et økosystembaseret grundlag, hvor der tages hensyn til de kumulerede presfaktorer fra alle aktiviteter i området. Sameksistens med andre aktiviteter bør undersøges, f.eks. visse former for rekreative aktiviteter og skibsfart.

Dansk Akvakultur er medlem af Tænketanken hav, der blev etableret i 2021. Formålet med tænketanken er at indsamle og bearbejde den eksisterende viden om havets udfordringer og pege på mulige løsninger til at forbedre miljøtilstanden.

Læs andre nyheder

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...

Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023 Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse. DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til...

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil tidligere Folketingsmedlem René Christensen skaffe flere stemmer til Akvakulturen. Af Verdens bedste fødevarer Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos...

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...