Tænketanken Hav er klar med anbefalinger til Havplanen

Tænketanken Hav er klar med en stribe anbefalinger til de politiske forhandlinger om havplanen, som der blev taget hul på i slutningen af april måned. 

Tænketanken Hav har seks overordnede anbefalinger til Danmarks Havplan. I overskrifter har anbefalingerne følgende temaer. 

1: Politisk handling og finansiering
2: En økosystembaseret havplan
3: Stærkere fokus på naturbeskyttelse
4: Bæredygtig anvendelse af havet
5: Bedre sammenhæng mellem planlægning på land og hav
6: Naturbaserede løsninger og klima

De samlede anbefalinger kan findes her. Særligt anbefaling 4 om “bæredygtig anvendelse af havet” er relevant for akvakultur. Her nævnes havbrug og skaldyrsproduktion eksplicit:

Anbefaling vedrørende havbrug
I forhold til havbrug anbefales, at der ved zoner til havbrug stilles krav til forundersøgelser af de miljømæssige- og hydrologiske forhold for at sikre en økosystembaseret tilgang. Ved stillingtagen til havbrug bør der tages hensyn til de kumulerede effekter på tværs af alle presfaktorer i et givent område, så havområdets bæreevne ikke overskrides. Det kan undersøges, om havbrug i en økosystembaseret tilgang kan placeres i sameksistens med eksempelvis offshore anlæg.

Produktion af skaldyr i vandsøjlen
I forhold til produktion af skaldyr i vandsøjlen anbefales, at der ved zoner til skaldyrsproduktion i vandsøjlen stilles krav til forundersøgelser af de miljømæssige- og hydrologiske forhold for at sikre en økosystembaseret tilgang. Der bør også tages hensyn til forsat plads til rekreative aktiviteter ved udpegning af zoner. Mulighederne for sameksistens mellem produktion af skaldyr i vandsøjlen og andre aktiviteter, f.eks. havvind, bør undersøges og fremmes, hvor det er muligt.

Produktion af skaldyr i kulturbanker
Det anbefales, at havplanen tydeligt skelner mellem zoner til kulturbanker og zoner til produktion af skaldyr i vandsøjlen. Fordi høst ved skrab alt andet lige har en større påvirkning af havbunden, kan det derfor overvejes, om arealet til kulturbanker skal reduceres. Udpegningen af zoner til kulturbanker bør, som for alle andre aktiviteter, ske på et økosystembaseret grundlag, hvor der tages hensyn til de kumulerede presfaktorer fra alle aktiviteter i området. Sameksistens med andre aktiviteter bør undersøges, f.eks. visse former for rekreative aktiviteter og skibsfart.

Dansk Akvakultur er medlem af Tænketanken hav, der blev etableret i 2021. Formålet med tænketanken er at indsamle og bearbejde den eksisterende viden om havets udfordringer og pege på mulige løsninger til at forbedre miljøtilstanden.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...