Tænketanken Hav er klar med anbefalinger til Havplanen

Tænketanken Hav er klar med en stribe anbefalinger til de politiske forhandlinger om havplanen, som der blev taget hul på i slutningen af april måned. 

Tænketanken Hav har seks overordnede anbefalinger til Danmarks Havplan. I overskrifter har anbefalingerne følgende temaer. 

1: Politisk handling og finansiering
2: En økosystembaseret havplan
3: Stærkere fokus på naturbeskyttelse
4: Bæredygtig anvendelse af havet
5: Bedre sammenhæng mellem planlægning på land og hav
6: Naturbaserede løsninger og klima

De samlede anbefalinger kan findes her. Særligt anbefaling 4 om “bæredygtig anvendelse af havet” er relevant for akvakultur. Her nævnes havbrug og skaldyrsproduktion eksplicit:

Anbefaling vedrørende havbrug
I forhold til havbrug anbefales, at der ved zoner til havbrug stilles krav til forundersøgelser af de miljømæssige- og hydrologiske forhold for at sikre en økosystembaseret tilgang. Ved stillingtagen til havbrug bør der tages hensyn til de kumulerede effekter på tværs af alle presfaktorer i et givent område, så havområdets bæreevne ikke overskrides. Det kan undersøges, om havbrug i en økosystembaseret tilgang kan placeres i sameksistens med eksempelvis offshore anlæg.

Produktion af skaldyr i vandsøjlen
I forhold til produktion af skaldyr i vandsøjlen anbefales, at der ved zoner til skaldyrsproduktion i vandsøjlen stilles krav til forundersøgelser af de miljømæssige- og hydrologiske forhold for at sikre en økosystembaseret tilgang. Der bør også tages hensyn til forsat plads til rekreative aktiviteter ved udpegning af zoner. Mulighederne for sameksistens mellem produktion af skaldyr i vandsøjlen og andre aktiviteter, f.eks. havvind, bør undersøges og fremmes, hvor det er muligt.

Produktion af skaldyr i kulturbanker
Det anbefales, at havplanen tydeligt skelner mellem zoner til kulturbanker og zoner til produktion af skaldyr i vandsøjlen. Fordi høst ved skrab alt andet lige har en større påvirkning af havbunden, kan det derfor overvejes, om arealet til kulturbanker skal reduceres. Udpegningen af zoner til kulturbanker bør, som for alle andre aktiviteter, ske på et økosystembaseret grundlag, hvor der tages hensyn til de kumulerede presfaktorer fra alle aktiviteter i området. Sameksistens med andre aktiviteter bør undersøges, f.eks. visse former for rekreative aktiviteter og skibsfart.

Dansk Akvakultur er medlem af Tænketanken hav, der blev etableret i 2021. Formålet med tænketanken er at indsamle og bearbejde den eksisterende viden om havets udfordringer og pege på mulige løsninger til at forbedre miljøtilstanden.

Læs andre nyheder

Dansk Akvakultur på Naturmøde 2022

På Naturmødet 19.-21. maj indtog Dansk Akvakultur sammen med Danmarks Fiskeriforening (DFPO) og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) Sydvestkajen i Hirtshals,.På den fælles stand talte vi med danskerne om akvakultur og fiskeri i Danmark. Udover en...

Sashimi Royal fik besøg fra Borgen

Venstres erhvervs- og fiskeriordfører, Torsten Schack, var på besøg hos Sashimi Royal i Hanstholm til en snak om barrierer og muligheder for landbaseret opdræt. Direktør Søren Mattesen (th.) viser Torsten Schack (mf.) og Brian Thomsen (tv.) rundt på det nuværende...

Mød Dansk Akvakultur på Naturmødet

"Røre-fisk" til stor glæde for børnene på naturmøde i Hirtshals. Foto: Dansk Akvakultur. På årets Naturmøde holder Dansk Akvakultur til på Sydvestkajen i Hirtshals, hvor vi har en stand sammen Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Her...