Tekniske manualer / FAQ

FAQ. Her vil der gennem projektperioden løbende blive lavet opdaterede tekniske “manualer” eller driftsorienteringer over de mest almindelige driftspraksisser på danske anlæg, der anvender recirkuleringsteknikker.

Driftsorientering om Biofilter link

Driftsorientering om Slamansamlinger link

Driftsorientering om Flisfiltre link

Driftsorientering om Fiskedræber link

Driftsorientering om Optimal anlægsdesign / veterinær link