Temadag 29/11 om Håndtering af uønskede smagsstoffer i recirk. anlæg

Der afholdes:

Temadag om Håndtering af uønskede smagsstoffer (eksempelvis geosmin / MIB) i recirkulerede opdrætssystemer

Temadagen afholdes torsdag d. 29/11 2018 13:00 – 16:00 på Ferskvandscentret i Silkeborg

Alle er velkomne.

Deltagelse er gratis – men tilmelding nødvendig af hensyn til forplejningen.
Tilmelding til niels@danskakvakultur.dk eller 22775570 senest d. 22. november.
Program og yderligere detaljer: Hent her.

Temadagen er en del af projekt ”Grøn Omstilling i Dansk Akvakultur ved Overgang til Recirkulering “GODAOR””

GODAOR-projektet er støttet af Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...