Temadag / Workshop om akvakultur og klimainitiativer fredag d. 29. april 2022

Dansk Akvakultur har fornøjelsen af at indbyde til en temadag/workshop, hvor vi sætter fokus på klima og bæredygtighed inden for akvakultur – primært fiskeopdræt. På temadagen/workshoppen vil vi bl.a. præsentere den helt nye model for konkret beregning af CO2-aftrykket på ferskvandsanlæg, der er udarbejdet i samarbejde med Bureau Veritas. 

Beregning af klimaaftryk og -mærkning af fødevarer er et varmt emne for tiden. Og med god grund. Både forbrugere og virksomheder mangler bedre redskaber til at træffe klimavalg, som kan dokumenteres og kommunikeres retvisende og troværdigt. Temadagen/workshoppen er en mulighed for blandt andet at høre mere om arbejdet med at udvikle modeller for beregning af klimaaftryk, blive opdateret på hvad der foregår i EU med hensyn til klimamærkning, høre om akvakulturvirksomheders konkrete bæredygtighedsinitiativer.

Tid og sted
Fredag den 29. april klokken 9:00-14:00
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, Lokale 1

Program

09:00          Ankomst og kaffe

09:30:         Velkomst, EU og klimamærkning mm. v. Brian Thomsen, Dansk Akvakultur

10.00:         Arbejdet med EFCR og PEFCR for marine fisk, v. Henrik Stenwig, Direktør SJØMAT NORGE

10:30          Bæredygtighed i BioMar, v. Anders Erlang Østergaard, BioMar

10.50:         Kaffepause

11:10:         Landbrugets arbejde med klimaopgørelse, v. Hans Roust, Seges

11.40:         Aller Aqua – CO2-mærkning af foder, v. Henrik T Halken, Aller Aqua

12.00:         Præsentation af model til beregning af dambrugs CO2 aftryk, v Charlotte Thy, Bureau Veritas

12.30:         Case: Beregning af CO2-aftryk på Christiansminde Dambrug v. Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur           

12.50:         Afrunding

13:00          Frokost

Tilmelding skal ske til Chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner på lisbeth@danskakvakultur.dk senest den 22. april 2022. Vi forbeholder os ret til at begrænse antallet af tilmeldinger af hensyn til lokalet. Medlemmer af Dansk Akvakultur har fortrinsret.

Temadagen/Workshoppen arrangeres i regi af projekterne:

  • ASC: Core og Klima, der har fået støtte fra Fiskeristyrelsen og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under ordningen Afsætningsfremme
  • GUDP-projektet GODAOR (grøn omstilling i dansk akvakultur ved overgang til recirkulering)