Temadag om klima og bæredygtighed i akvakultur

På temadagen præsenterede Charlotte Thy fra Buraeu Veritas den nye model til beregning af klimaaftryk fra ferskvandsanlæg. Foto: Josefine Dueholm.

Den 29. april afholdt Dansk Akvakultur temadag om klima og bæredygtig med fokus på klima og bæredygtighed inden for akvakultur – primært fiskeopdræt.

På temadagen blev et spritnyt værktøj til beregning af klimaaftryk fra ferskvandsanlæg præsenteret. Herudover gav Henrik Stenwig fra Sjømat Norge, en præsentation af arbejdet med at lave en PETCR-model for beregning af miljøpåvirkningen fra marine fisk, Anders Erlang Østergaard fra BioMar præsenterede udvalgte bæredygtighedsinitiativer inden for foder, og Henrik T. Halken fra Aller Aqua præsenterede deres specifikke CO2-beregningsmodel for foder, og Anna Marie Thierry fra Seges gav en præsentation af landbrugets værktøj til beregning af klimaaftrykket fra bedrifter.

Nyt værktøj til beregning af klimaaftryk på ferskvandsanlæg
På temadagen præsenterede Charlotte Thy, Senior Product Developer & Lead Auditor i Bureau Veritas, en nye model til beregning af klimaaftryk fra ferskvandsanlæg (billede). Modellen er baseret på den fælles europæiske metode Product Environmental Footprint (PEF). Pt. kan værktøjet bruges til at beregne klimaaftrykket fra ferskvandsanlæg, men det er målet, at værktøjet skal udbygges, så det også gælder andre typer anlæg.

Værktøjet er færdiggjort kort tid efter, at regeringen har taget initiativ til, at Danmark som det første land i verden skal have et statskontrolleret klimamærke.

”Alt fra foder, fiskeyngel, transport, elforbrug, hjælpestoffer og affald med videre tæller med i vores beregninger, som er lavet med anerkendte metoder. Modellen fastlægger klimaaftrykket for et anlæg. Det er første trin på vej mod en klimamærkning, det næste trin er at udvikle modellen til at kunne fastlægge klimaaftrykket for solgte fisk og tilberedte fiskeprodukter. Fordi beregningerne er så detaljerede, er det muligt at se, hvor et anlæg kan sætte yderligere ind, og hvor det klarer sig godt. Os bekendt er dette nye værktøj for opdræt af ferskvandsfisk noget af det første på området,” siger Charlotte Thy.

Med Seges’ klimaværktøj kan landmænd beregne klimaaftryk fra bedriften
På temadagen præsenterede Anna Marie Thierry, specialkonsulent i Seges, klimaværktøjet ESGreen Tool, som kan beregne klimaaftrykket fra en specifik bedrift.

Beregningerne i klimaværktøjet bygger på den enkelte bedrifts egne data som overføres automatisk. Med værktøjet kan landmanden beregne bedriftens aftryk, og hvordan eventuelle ændringer i f.eks. fodring, gødningshåndtering, markdrift, nye teknologier eller investeringer, kan påvirke klimaaftrykket positivt eller negativt.

Udover at give indblik i, hvor klimaaftrykket fra produktionen kommer fra, kan det understøtte landmandens fremtidige valg af klimatiltag.

Sjømat Norge vil måle miljøpåvirkning fra marine fisk
I Sjømat Norge arbejder man også med den EU-fælles PEF-metode som standard for bæredygtighed. Her er man ved at udvikle en såkaldt Product Environmental Footprint Categori Rule (PEFCR), for marine fisk, der vil gøre det muligt at beregne miljøpåvirkning fra marine fisk.

På temadagen gav Henrik Stenwig, direktør i Sjømat Norge, en præsentation af dette arbejde, som ud over klimaaftryk også rummer en lang række andre bæredygtighedsfaktorer såsom arealanvendelse, eutrofiering mm. Det norske arbejde med en PEFCR for marine fisk forventes at være færdigt i 2023.

Foderfimaer arbejder med klima og alternative ingredienser
Aller Aqua har siden august 2021 kunne CO2-deklarere alle produkter fra sine europæiske fabrikker. Til det formål har Aller Aqua ligeledes gjort brug af PEF-standarden, helt konkret PEFCR for foderstoffer (Feed for food-producing animals). Det var ligeledes Bureau Veritas, der som tredjepart kunne verificere arbejdet. Det var Henrik T. Halken, Group Vice President i Aller Aqua, som fortalte om initiativet ved temadagen.

Anders Erlang Østergaard, BioFarm Customer Advisor i Biomar, gav ved temadagen en introduktion til blandt andet Biomars arbejde med alternative foderingredienser. Her er mikroalger en af de satsninger, der med et højt indhold af langkædede omegafedtsyrer kan erstatte behovet for fiskemel og fiskeolie og dermed lette presset på havene, samtidig med at fiskene får den optimale ernæring.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...