Temadag om klima og bæredygtighed i akvakultur

På temadagen præsenterede Charlotte Thy fra Buraeu Veritas den nye model til beregning af klimaaftryk fra ferskvandsanlæg. Foto: Josefine Dueholm.

Den 29. april afholdt Dansk Akvakultur temadag om klima og bæredygtig med fokus på klima og bæredygtighed inden for akvakultur – primært fiskeopdræt.

På temadagen blev et spritnyt værktøj til beregning af klimaaftryk fra ferskvandsanlæg præsenteret. Herudover gav Henrik Stenwig fra Sjømat Norge, en præsentation af arbejdet med at lave en PETCR-model for beregning af miljøpåvirkningen fra marine fisk, Anders Erlang Østergaard fra BioMar præsenterede udvalgte bæredygtighedsinitiativer inden for foder, og Henrik T. Halken fra Aller Aqua præsenterede deres specifikke CO2-beregningsmodel for foder, og Anna Marie Thierry fra Seges gav en præsentation af landbrugets værktøj til beregning af klimaaftrykket fra bedrifter.

Nyt værktøj til beregning af klimaaftryk på ferskvandsanlæg
På temadagen præsenterede Charlotte Thy, Senior Product Developer & Lead Auditor i Bureau Veritas, en nye model til beregning af klimaaftryk fra ferskvandsanlæg (billede). Modellen er baseret på den fælles europæiske metode Product Environmental Footprint (PEF). Pt. kan værktøjet bruges til at beregne klimaaftrykket fra ferskvandsanlæg, men det er målet, at værktøjet skal udbygges, så det også gælder andre typer anlæg.

Værktøjet er færdiggjort kort tid efter, at regeringen har taget initiativ til, at Danmark som det første land i verden skal have et statskontrolleret klimamærke.

”Alt fra foder, fiskeyngel, transport, elforbrug, hjælpestoffer og affald med videre tæller med i vores beregninger, som er lavet med anerkendte metoder. Modellen fastlægger klimaaftrykket for et anlæg. Det er første trin på vej mod en klimamærkning, det næste trin er at udvikle modellen til at kunne fastlægge klimaaftrykket for solgte fisk og tilberedte fiskeprodukter. Fordi beregningerne er så detaljerede, er det muligt at se, hvor et anlæg kan sætte yderligere ind, og hvor det klarer sig godt. Os bekendt er dette nye værktøj for opdræt af ferskvandsfisk noget af det første på området,” siger Charlotte Thy.

Med Seges’ klimaværktøj kan landmænd beregne klimaaftryk fra bedriften
På temadagen præsenterede Anna Marie Thierry, specialkonsulent i Seges, klimaværktøjet ESGreen Tool, som kan beregne klimaaftrykket fra en specifik bedrift.

Beregningerne i klimaværktøjet bygger på den enkelte bedrifts egne data som overføres automatisk. Med værktøjet kan landmanden beregne bedriftens aftryk, og hvordan eventuelle ændringer i f.eks. fodring, gødningshåndtering, markdrift, nye teknologier eller investeringer, kan påvirke klimaaftrykket positivt eller negativt.

Udover at give indblik i, hvor klimaaftrykket fra produktionen kommer fra, kan det understøtte landmandens fremtidige valg af klimatiltag.

Sjømat Norge vil måle miljøpåvirkning fra marine fisk
I Sjømat Norge arbejder man også med den EU-fælles PEF-metode som standard for bæredygtighed. Her er man ved at udvikle en såkaldt Product Environmental Footprint Categori Rule (PEFCR), for marine fisk, der vil gøre det muligt at beregne miljøpåvirkning fra marine fisk.

På temadagen gav Henrik Stenwig, direktør i Sjømat Norge, en præsentation af dette arbejde, som ud over klimaaftryk også rummer en lang række andre bæredygtighedsfaktorer såsom arealanvendelse, eutrofiering mm. Det norske arbejde med en PEFCR for marine fisk forventes at være færdigt i 2023.

Foderfimaer arbejder med klima og alternative ingredienser
Aller Aqua har siden august 2021 kunne CO2-deklarere alle produkter fra sine europæiske fabrikker. Til det formål har Aller Aqua ligeledes gjort brug af PEF-standarden, helt konkret PEFCR for foderstoffer (Feed for food-producing animals). Det var ligeledes Bureau Veritas, der som tredjepart kunne verificere arbejdet. Det var Henrik T. Halken, Group Vice President i Aller Aqua, som fortalte om initiativet ved temadagen.

Anders Erlang Østergaard, BioFarm Customer Advisor i Biomar, gav ved temadagen en introduktion til blandt andet Biomars arbejde med alternative foderingredienser. Her er mikroalger en af de satsninger, der med et højt indhold af langkædede omegafedtsyrer kan erstatte behovet for fiskemel og fiskeolie og dermed lette presset på havene, samtidig med at fiskene får den optimale ernæring.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...