Temamøde om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet 31. januar 2023

Dansk Akvakultur har hermed fornøjelsen af at indbyde til et temamøde om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet på Agro Food Park 15, hvor bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek bliver præsenteret vedrørende fosfor-reduceret foder samt muligheden for opsamling af fækalier.

Temadagen bliver indledt med en indflyvning til temadagen og Hav-Tek af projektleder Lisbeth J. Plesner,
hvorefter Henning Priess, direktør for AquaPri vil orientere om udviklings- og innovationsmuligheder for
havbrug samt AquaPri´s rolle i Hav-Tek.
Herefter vil Anne Johanne T. Dalsgaard fra DTU Aqua orientere om forsøg og resultater med anvendelse af
fosfor-reduceret foder, inden Mikkel Detz Jensen fra BioMar vil orientere om udvikling af fosfor-reduceret
foder og foderinnovation mm. Inden frokost vil Erik Damgaard fra DTU Mek orientere om muligheder for
opsamling af fækalier fra havbrug.
Efter frokost vil en række aktører give deres bud på udviklings- og innovationsmuligheder i erhvervet;
først Niels Dalsgaard fra Musholm, herefter Hanno Slawski fra Aller Aqua, Per Bovbjerg fra DTU-Aqua og
Jesper Helbo fra AquaCircle. Temamødet bliver afsluttet med en debat og netværk.

Temamødet er et fysisk møde, og det er gratis at deltage. Der vil dog være en mulighed for at følge oplæggene online.

Vi håber, at du har lyst til at deltage.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på lisbeth@danskakvakultur.dk senest 22. januar 2023.

Program

Tid og sted: Tirsdag den 31. januar 2023 på Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

Kl. 9.30 – 10.00 Kaffe/te

Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst samt indflyvning til temadagen herunder information om Hav-Tekprojektet, havbrugs miljøeffektivitet og ASC v. Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur.

Kl. 10.15 – 10.30 Udviklings- og innovationsmuligheder for havbrugserhvervet, v. Henning Priess,
Direktør AquaPri.

Kl. 10.30 – 11.00 Resultater og muligheder for anvendelse af fosforreduceret foder i havbrug, v.
Anne Johanne Tang Dalsgaard, DTU Aqua.

5 min strække ben pause

Kl. 11.05 – 11.35 P-reduceret foder, innovation og nye muligheder v. Mikkel Detz Jensen, BioMar.

Kl. 11.35 – 12.05 Opsamling af fækalier fra havbrug v. Erik Damgaard Christensen, professor DTUMek.

Frokost

Kl. 13.00 – 13.15 Fremtidens havbrug, innovation og udvikling af havbrugserhvervet, v. Niels
Dalsgaard, Direktør Musholm.

kl. 13.15 – 13.30 Innovation og udvikling af havbrugsfoder, v. Hanno Slawski, R&D Director Aller
Aqua. Oplægget vil blive holdt på engelsk.

Kl. 13.30 – 13.45 Forskningens bud på nye innovations- og teknologiløsninger for havbrug, v. Per
Bovbjerg Pedersen, Sektionsleder, DTU Aqua.

Kl. 13.45 – 14.00 Udvikling og innovation af havbrug i Danmark v. Jesper Helbo, Aqua Circle.

Kl. 14.00 – 14.30 Debat: Innovations- og teknologiløsninger for udvikling af havbrug i Danmark.
Deltagere: Henning Priess, BioMar, DTU Aqua, AquaCircle
Modereret af Helle Vendelbo og Lisbeth J. Plesner

Kl. 14.30 – 15.00 Netværk – kaffe / te

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...