Temamøde om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet 31. januar 2023

Dansk Akvakultur har hermed fornøjelsen af at indbyde til et temamøde om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet på Agro Food Park 15, hvor bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek bliver præsenteret vedrørende fosfor-reduceret foder samt muligheden for opsamling af fækalier.

Temadagen bliver indledt med en indflyvning til temadagen og Hav-Tek af projektleder Lisbeth J. Plesner,
hvorefter Henning Priess, direktør for AquaPri vil orientere om udviklings- og innovationsmuligheder for
havbrug samt AquaPri´s rolle i Hav-Tek.
Herefter vil Anne Johanne T. Dalsgaard fra DTU Aqua orientere om forsøg og resultater med anvendelse af
fosfor-reduceret foder, inden Mikkel Detz Jensen fra BioMar vil orientere om udvikling af fosfor-reduceret
foder og foderinnovation mm. Inden frokost vil Erik Damgaard fra DTU Mek orientere om muligheder for
opsamling af fækalier fra havbrug.
Efter frokost vil en række aktører give deres bud på udviklings- og innovationsmuligheder i erhvervet;
først Niels Dalsgaard fra Musholm, herefter Hanno Slawski fra Aller Aqua, Per Bovbjerg fra DTU-Aqua og
Jesper Helbo fra AquaCircle. Temamødet bliver afsluttet med en debat og netværk.

Temamødet er et fysisk møde, og det er gratis at deltage. Der vil dog være en mulighed for at følge oplæggene online.

Vi håber, at du har lyst til at deltage.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på lisbeth@danskakvakultur.dk senest 22. januar 2023.

Program

Tid og sted: Tirsdag den 31. januar 2023 på Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

Kl. 9.30 – 10.00 Kaffe/te

Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst samt indflyvning til temadagen herunder information om Hav-Tekprojektet, havbrugs miljøeffektivitet og ASC v. Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur.

Kl. 10.15 – 10.30 Udviklings- og innovationsmuligheder for havbrugserhvervet, v. Henning Priess,
Direktør AquaPri.

Kl. 10.30 – 11.00 Resultater og muligheder for anvendelse af fosforreduceret foder i havbrug, v.
Anne Johanne Tang Dalsgaard, DTU Aqua.

5 min strække ben pause

Kl. 11.05 – 11.35 P-reduceret foder, innovation og nye muligheder v. Mikkel Detz Jensen, BioMar.

Kl. 11.35 – 12.05 Opsamling af fækalier fra havbrug v. Erik Damgaard Christensen, professor DTUMek.

Frokost

Kl. 13.00 – 13.15 Fremtidens havbrug, innovation og udvikling af havbrugserhvervet, v. Niels
Dalsgaard, Direktør Musholm.

kl. 13.15 – 13.30 Innovation og udvikling af havbrugsfoder, v. Hanno Slawski, R&D Director Aller
Aqua. Oplægget vil blive holdt på engelsk.

Kl. 13.30 – 13.45 Forskningens bud på nye innovations- og teknologiløsninger for havbrug, v. Per
Bovbjerg Pedersen, Sektionsleder, DTU Aqua.

Kl. 13.45 – 14.00 Udvikling og innovation af havbrug i Danmark v. Jesper Helbo, Aqua Circle.

Kl. 14.00 – 14.30 Debat: Innovations- og teknologiløsninger for udvikling af havbrug i Danmark.
Deltagere: Henning Priess, BioMar, DTU Aqua, AquaCircle
Modereret af Helle Vendelbo og Lisbeth J. Plesner

Kl. 14.30 – 15.00 Netværk – kaffe / te

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...