Træflisfiltre – en enkel om omkostningseffektiv løsning til fjernelse af nitrat

Produktionen i fiskeopdræt er ofte begrænset af udledningsrammen for kvælstof, og gennem anvendelse af forskellige rensningsteknologier, herunder mikrosigter, slamkegler, biofiltre og plantelaguner, kan mængden af udledt kvælstof reduceres. I løbet af de seneste år er en ny rensningsforanstaltning kommet til; de såkaldte træflisfiltre.

DTU Aqua har gennemført en række forskningsprojekter vedr. træflisfiltre på dambrug, der har vist endda meget lovende resultater. Det kan man læse mere om i dette notat.

Dansk Akvakultur har desuden udarbejdet et faktaark om træflis til fjernelse af nitrat.

Temadag

Mandag d. 11. januar 2021 afholder Dansk Akvakultur temadag om flisfiltre og plantelaguner. Grundet den nuværende Covid-19-situation afholdes temadagen virtuelt.
Temadagen starter kl. 13.00 og forventes afsluttet kl. 15.30.
Tilmelding til lisbeth@danskakvakultur.dk eller 22 82 87 02 senest onsdag d. 6. januar 2021.
Se programmet her.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...