Træflisfiltre – en enkel om omkostningseffektiv løsning til fjernelse af nitrat

Produktionen i fiskeopdræt er ofte begrænset af udledningsrammen for kvælstof, og gennem anvendelse af forskellige rensningsteknologier, herunder mikrosigter, slamkegler, biofiltre og plantelaguner, kan mængden af udledt kvælstof reduceres. I løbet af de seneste år er en ny rensningsforanstaltning kommet til; de såkaldte træflisfiltre.

DTU Aqua har gennemført en række forskningsprojekter vedr. træflisfiltre på dambrug, der har vist endda meget lovende resultater. Det kan man læse mere om i dette notat.

Dansk Akvakultur har desuden udarbejdet et faktaark om træflis til fjernelse af nitrat.

Temadag

Mandag d. 11. januar 2021 afholder Dansk Akvakultur temadag om flisfiltre og plantelaguner. Grundet den nuværende Covid-19-situation afholdes temadagen virtuelt.
Temadagen starter kl. 13.00 og forventes afsluttet kl. 15.30.
Tilmelding til lisbeth@danskakvakultur.dk eller 22 82 87 02 senest onsdag d. 6. januar 2021.
Se programmet her.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...