Træflisfiltre – en enkel om omkostningseffektiv løsning til fjernelse af nitrat

Produktionen i fiskeopdræt er ofte begrænset af udledningsrammen for kvælstof, og gennem anvendelse af forskellige rensningsteknologier, herunder mikrosigter, slamkegler, biofiltre og plantelaguner, kan mængden af udledt kvælstof reduceres. I løbet af de seneste år er en ny rensningsforanstaltning kommet til; de såkaldte træflisfiltre.

DTU Aqua har gennemført en række forskningsprojekter vedr. træflisfiltre på dambrug, der har vist endda meget lovende resultater. Det kan man læse mere om i dette notat.

Dansk Akvakultur har desuden udarbejdet et faktaark om træflis til fjernelse af nitrat.

Temadag

Mandag d. 11. januar 2021 afholder Dansk Akvakultur temadag om flisfiltre og plantelaguner. Grundet den nuværende Covid-19-situation afholdes temadagen virtuelt.
Temadagen starter kl. 13.00 og forventes afsluttet kl. 15.30.
Tilmelding til lisbeth@danskakvakultur.dk eller 22 82 87 02 senest onsdag d. 6. januar 2021.
Se programmet her.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...