Transport af levende fisk

Fisk er hvirveldyr. Hermed er fisk (herunder både akvakulturfisk og prydfisk) underlagt mange af de samme transportregler som øvrige produktions- og husdyr eks. kvæg, svin, mink, får, geder, heste og fjerkræ. Reglerne medfører, at man ved transport over 65 km af fisk skal være autoriseret eller være ansat i en autoriseret transportvirksomhed. Herudover er der i mange tilfælde krav om at chaufføren eller ansvarlig ledsager skal have gennemgået et grunduddannelseskursus i transport af dyr.

Autorisation opnås gennem ansøgning hos Fødevarestyrelsen.

Grunduddannelseskursus gennemføres normalt på AMU-center, hvor kurset tager 3 dage. Dette kursus kvalificerer til kørsel med alle dyrearter.

Dansk Akvakultur Producentorganisation udbyder dog ca. én gang årlig et 1-dag kursus, som kvalificerer til kørsel med udelukkende fisk (både akvakulturfisk og prydfisk). Bemærk følgende: Såfremt man transporterer fisk i containere som ikke er en del af transportkøretøjet gælder der særlige regler. De fleste transporter af fisk i simple flamingokasser medfører således ikke længere krav om at have gennemgået grunduddannelseskursus. 

Kursus er senest afholdt i marts 2023. Se evt link til indhold og kursus-præsentationer samt information om lovgivning mv..

Link til transportdokument, Personlig erklæring ved eksport og desinfektionsprotokol.

Transportørens ansvar og forpligtigelser i forbindelse i henhold til den nye Dyresundhedslov link