Transportkursus 2023 program + Power Points

Program for transportkursus, tirsdag d. 14. marts 2023

09.00 – 09.15 Velkomst
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

09.15 – 10.00 Regel- og lovgrundlag
Gennemgang af den relevante lovgivning, herunder de aktuelle afsnit i Transportforordningen + diverse bekendtgørelser
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

10.00 – 10.20 Optagelse af ilt + udskillelse af affaldsstoffer
Hvordan fungerer gællerne og fiskens respiration
Alfred Jokumsen, biolog DTU Aqua

10.20 – 10.45 Fiskevelfærd, smerte + stress
Kan fisk føle/opfatte smerte. Stress hvordan påvirker dette fisken og hvordan undgås det. Artsforskelle.
Alfred Jokumsen, biolog DTU Aqua

10.45 – 10.55 Pause

10.55 – 11.25 Fiskevelfærd, regler
Orientering om nationale og internationale lovgivninger og anbefalinger.
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

11.25 – 12.30 Planlægning, transporten, nødprocedurer og desinfektion.
Gennemgang af sanitære regler, transporten, dokumenter ombord, vandskifte, læssepladser, nødaflivning osv..
Rita Djuve, dyrlæge Team Akvakultur Fødevarestyrelsen

12.30 – 13.15 Lang pause

13.15 – 15.00 Kontrollen + kørehviletidsbestemmelser
Hvem og hvordan.
Svend Otto Pedersen, konsulent/sagsbehandler køre- og hviletids sager

15.00 – 15.15 Pause

15.15 – 16.00 Transportegnethed herunder fokus på gælleproblemer
Hvornår er fisken egnet til transport? Hvordan ser raske / syge fisk ud? Normal / unormal adfærd. Er der forskel på arterne?

Gælleproblemer under transporten herunder korrigerende handlinger.
Thomas Clausen, praktiserende fiskedyrlæge

16.00 – 16.30 Iltning + afgasning af vand. Teori + praktiske erfaringer
Jens Jensen, Transportør, Freia Forellen

16.30 – 16.45 Praktisk iltstyring, Erfaringer fra udlandet
Henrik Levy, OxyGuard

16.45 – 17.00 Diskussion + afrunding