TRANSPORTKURSUS 2022

Program for transportkursus tirsdag den 22. marts 2022

 

Tryk på indlægget og se Power Points fra kursusdagen.

 

09.00 – 09.15: Velkomst, inkl. kaffe/te
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

09.15 – 10.00: Regel- og lovgrundlag
Gennemgang af den relevante lovgivning, herunder de aktuelle afsnit i
Transportforordningen + diverse bekendtgørelser
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

10.00 – 10.20: Optagelse af ilt + udskillelse af affaldsstoffer
Hvordan fungerer gællerne og fiskens respiration?
Alfred Jokumsen, biolog DTU Aqua

10.20 – 10.45: Fiskevelfærd, smerte + stress
Kan fisk føle/opfatte smerte? Stress hvordan påvirker dette fisken og hvordan undgås det?
Artsforskelle.
Alfred Jokumsen, biolog DTU Aqua

10.45 – 11.15: Fiskevelfærd, regler
Orientering om nationale og internationale lovgivninger og anbefalinger.
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

11.15 – 11.25: Pause

11.25 – 12.30: Planlægning, transporten, nødprocedurer og desinfektion.
Gennemgang af sanitære regler, transporten, dokumenter ombord, vandskifte, læssepladser, nødaflivning osv.
Jesper Valbak, dyrlæge Fødevarestyrelsen, VeterinærafdelingSyd

12.30 – 13.15: Frokost

13.15 – 15.00: Kontrollen + kørehviletidsbestemmelser – Hvem og hvordan?
Svend Otto Pedersen, konsulent/sagsbehandler, køre- og hviletidssager

15.00 – 15.15: Pause + kaffe/te

15.15 – 16.00: Transportegnethed herunder fokus på gælleproblemer
Hvornår er fisken egnet til transport? Hvordan ser raske/syge fisk ud? Normal/unormal adfærd. Er der forskel på arterne? Gælleproblemer under transporten herunder korrigerende handlinger.
Thomas Clausen, praktiserende fiskedyrlæge

16.00 – 16.30: Iltning + afgasning af vand. Teori + praktiske erfaringer
Jens Jensen, Transportør, Freia Forellen

16.30 – 16.45: Praktisk iltstyring, Erfaringer fra udlandet
Henrik Levy, OxyGuard

16.45 – 17.00: Diskussion + afrunding