Udligningstold mod Tyrkiet forlænges med yderligere 5 år

EU Kommissionen har den 25. maj 2021 besluttet at forlænge udligningstolden på import af portionsørreder fra Tyrkiet med yderligere 5 år.

Beslutningen er resultatet af den anmodning om fornyet undersøgelse, som Dansk Akvakultur indgav den 25. november 2019 på vegne af EU’s opdrættere af portionsørreder.

EU Kommissionen har bl.a. konkluderet, at det betydelige pristryk fra den tyrkiske import har medført, at EU’s opdrættere ikke har kunnet øget priserne i takt med stigningen i omkostningerne. Dette har medført tab i næsten hele den betragtede periode.

I den forbindelse noteres det, at importpriserne fra Tyrkiet underbød EU-priserne med 14,5 % i undersøgelsesperioden til trods for udligningsforanstaltningerne.

Yderligere detaljer om sagen kan findes i den nye forordning.

Dansk Akvakultur vil fastholde presset på den unfair konkurrence fra importerede akvakulturprodukter fra Tyrkiet og arbejder fortsat på at finde en langsigtet løsning.

Tak til alle, som har bidraget med informationer og data til undersøgelsen.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...