Udtalelse om tabte fisk under transport fra Hjarnø Havbrug til biogasanlæg

Horsens Fjord har i den seneste periode været udsat for et, for årstiden, sjældent naturfænomen, hvor en havstrøm nordfra med saltholdigt vand, har have medført en pludselig opblomstring af giftige alger. Det har ført til øget dødelighed hos et af Dansk Akvakulturs medlemmer med havbrug i Horsens Fjord. Algen er ikke farlig for mennesker. 

En stor del af fiskene er blevet sikret og nødslagtet. Døde fisk er blevet fjernet fra havbruget, bragt i land og transporteret med lastbil til biogas. Under lastbiltransport fra Hjarnø Havbrug er der desværre blevet tabt nogle fisk. Vognmanden blev selv opmærksom på de tabte fisk og valgte herefter at kontakte politiet, og de tabte fisk er herefter blevet ryddet op.

”Det er en ulykkelig situation at miste fiskene lige inden slagteperioden, og det er jeg ked af på virksomhedernes vegne. Dansk Akvakultur beklager situationen med de tabte fisk og de gener det kan have medført lokalt, og vi har samarbejdet med beredskabet om at få samlet alle fisk ind”, siger Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand, Niels Dalsgaard.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...