Udtalelse om tabte fisk under transport fra Hjarnø Havbrug til biogasanlæg

Horsens Fjord har i den seneste periode været udsat for et, for årstiden, sjældent naturfænomen, hvor en havstrøm nordfra med saltholdigt vand, har have medført en pludselig opblomstring af giftige alger. Det har ført til øget dødelighed hos et af Dansk Akvakulturs medlemmer med havbrug i Horsens Fjord. Algen er ikke farlig for mennesker. 

En stor del af fiskene er blevet sikret og nødslagtet. Døde fisk er blevet fjernet fra havbruget, bragt i land og transporteret med lastbil til biogas. Under lastbiltransport fra Hjarnø Havbrug er der desværre blevet tabt nogle fisk. Vognmanden blev selv opmærksom på de tabte fisk og valgte herefter at kontakte politiet, og de tabte fisk er herefter blevet ryddet op.

”Det er en ulykkelig situation at miste fiskene lige inden slagteperioden, og det er jeg ked af på virksomhedernes vegne. Dansk Akvakultur beklager situationen med de tabte fisk og de gener det kan have medført lokalt, og vi har samarbejdet med beredskabet om at få samlet alle fisk ind”, siger Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand, Niels Dalsgaard.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...