Udtalelse om tabte fisk under transport fra Hjarnø Havbrug til biogasanlæg

Horsens Fjord har i den seneste periode været udsat for et, for årstiden, sjældent naturfænomen, hvor en havstrøm nordfra med saltholdigt vand, har have medført en pludselig opblomstring af giftige alger. Det har ført til øget dødelighed hos et af Dansk Akvakulturs medlemmer med havbrug i Horsens Fjord. Algen er ikke farlig for mennesker. 

En stor del af fiskene er blevet sikret og nødslagtet. Døde fisk er blevet fjernet fra havbruget, bragt i land og transporteret med lastbil til biogas. Under lastbiltransport fra Hjarnø Havbrug er der desværre blevet tabt nogle fisk. Vognmanden blev selv opmærksom på de tabte fisk og valgte herefter at kontakte politiet, og de tabte fisk er herefter blevet ryddet op.

”Det er en ulykkelig situation at miste fiskene lige inden slagteperioden, og det er jeg ked af på virksomhedernes vegne. Dansk Akvakultur beklager situationen med de tabte fisk og de gener det kan have medført lokalt, og vi har samarbejdet med beredskabet om at få samlet alle fisk ind”, siger Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand, Niels Dalsgaard.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...