Udtalelse om uenighed mellem foderleverandør og dambruger

TV Midtvest har i den forgangne uge omtalt en sag med 13 tons døde fisk på et dambrug.

Dambruget mener, at årsagen er for højt indhold af et svampetoxin i fiskefoder.

Foderleverandøren konstaterer, at foderet overholder de lovmæssige værdier.

Dansk Akvakultur har været i dialog med dambrugeren og har stor forståelse for, at det er ærgerligt, når en fiskeopdrætter mister fisk, og at dambruget befinder sig i en svær situation.

Dansk Akvakultur har tillid til, at danske fiskeopdrættere, fiskefoderproducenter og myndighederne har stort fokus på fødevaresikkerhed, således at både fisk og fiskefoder overholder alle lovkrav, så forbrugerne trygt kan spise fisk. 

Dansk Akvakultur noterer videre, at hverken dyrlæger eller DTU Aqua har kunnet påvise, at problemerne med fisken kan henføres til svampetoxin, og at Fødevarestyrelsen konkluderer, at indholdet af svampetoxin er langt under de grænseværdier, der anvendes i andre fødevare- og fodergrupper.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...