Udtalelse om uenighed mellem foderleverandør og dambruger

TV Midtvest har i den forgangne uge omtalt en sag med 13 tons døde fisk på et dambrug.

Dambruget mener, at årsagen er for højt indhold af et svampetoxin i fiskefoder.

Foderleverandøren konstaterer, at foderet overholder de lovmæssige værdier.

Dansk Akvakultur har været i dialog med dambrugeren og har stor forståelse for, at det er ærgerligt, når en fiskeopdrætter mister fisk, og at dambruget befinder sig i en svær situation.

Dansk Akvakultur har tillid til, at danske fiskeopdrættere, fiskefoderproducenter og myndighederne har stort fokus på fødevaresikkerhed, således at både fisk og fiskefoder overholder alle lovkrav, så forbrugerne trygt kan spise fisk. 

Dansk Akvakultur noterer videre, at hverken dyrlæger eller DTU Aqua har kunnet påvise, at problemerne med fisken kan henføres til svampetoxin, og at Fødevarestyrelsen konkluderer, at indholdet af svampetoxin er langt under de grænseværdier, der anvendes i andre fødevare- og fodergrupper.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...