Udtalelse om uenighed mellem foderleverandør og dambruger

TV Midtvest har i den forgangne uge omtalt en sag med 13 tons døde fisk på et dambrug.

Dambruget mener, at årsagen er for højt indhold af et svampetoxin i fiskefoder.

Foderleverandøren konstaterer, at foderet overholder de lovmæssige værdier.

Dansk Akvakultur har været i dialog med dambrugeren og har stor forståelse for, at det er ærgerligt, når en fiskeopdrætter mister fisk, og at dambruget befinder sig i en svær situation.

Dansk Akvakultur har tillid til, at danske fiskeopdrættere, fiskefoderproducenter og myndighederne har stort fokus på fødevaresikkerhed, således at både fisk og fiskefoder overholder alle lovkrav, så forbrugerne trygt kan spise fisk. 

Dansk Akvakultur noterer videre, at hverken dyrlæger eller DTU Aqua har kunnet påvise, at problemerne med fisken kan henføres til svampetoxin, og at Fødevarestyrelsen konkluderer, at indholdet af svampetoxin er langt under de grænseværdier, der anvendes i andre fødevare- og fodergrupper.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...