Varsel om algegift: Det er fortsat sikkert at spise opdrættede muslinger

Det hænder, at myndighederne udsender varsel om fund af giftige alger i muslinger. Muslinger fra opdræt overvåges kontinuerligt, herunder for algegift, og køber man sine muslinger i butikker eller gennem andre autoriserede kanaler, kan man være sikker på, at de kommer fra områder, hvor giftige alger ikke er et problem.

Alger er det, som muslinger lever af. Langt de fleste arter er harmløse, men en gang i mellem optræder en algeart blandt de helt små planktonalger, som kan være giftig for os mennesker. Hvis muslingerne har spist af disse alger, og har opsamlet giften, kan vi mennesker blive syge af at spise muslingerne.

Alle danske muslingeopdrættere betaler for analyser af de algearter, der forekommer i vandet, og der bliver ikke åbnet for høst, hvis der er problematiske forekomster af giftige alger. Det er ofte muslingefiskernes eller muslingeopdrætternes prøvetagning, som meget tidligt opdager, hvis der skulle være en forekomst af en giftig algeart.

Som et ekstra lag af sikkerhed, bliver der også konsekvent taget prøver af muslingekødet, som bliver undersøgt for flere forskellige algegifte. Disse prøver udtages også altid før der høstes muslinger. Endda selvom vandprøven viser, at alle tilstedeværende alger i vandet, er ganske harmløse, så bliver kødet altså stadig undersøgt for en sikkerheds skyld.

Danske muslingeopdrættere arbejder tæt sammen med fødevaremyndighederne, som har direkte adgang til alle prøveresultater. Kun hvis begge prøver, både af havvand og af muslingekød, bliver godkendt af fødevaremyndighederne, tillades høst fra et muslingeopdrætsanlæg.

Køber man sine danske muslinger hos fiskehandleren, i supermarkedet eller gennem andre autoriserede kanaler, så kan man dermed være helt sikker på, at de kommer fra områder, hvor der ikke er problemer med giftige alger.

Du kan gå ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside og læse mere om overvågningen af giftige alger. Her kan du også finde en oversigt over de opdrætsanlæg, som må høste muslinger lige nu.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...