Varsel om algegift: Det er fortsat sikkert at spise opdrættede muslinger

Det hænder, at myndighederne udsender varsel om fund af giftige alger i muslinger. Muslinger fra opdræt overvåges kontinuerligt, herunder for algegift, og køber man sine muslinger i butikker eller gennem andre autoriserede kanaler, kan man være sikker på, at de kommer fra områder, hvor giftige alger ikke er et problem.

Alger er det, som muslinger lever af. Langt de fleste arter er harmløse, men en gang i mellem optræder en algeart blandt de helt små planktonalger, som kan være giftig for os mennesker. Hvis muslingerne har spist af disse alger, og har opsamlet giften, kan vi mennesker blive syge af at spise muslingerne.

Alle danske muslingeopdrættere betaler for analyser af de algearter, der forekommer i vandet, og der bliver ikke åbnet for høst, hvis der er problematiske forekomster af giftige alger. Det er ofte muslingefiskernes eller muslingeopdrætternes prøvetagning, som meget tidligt opdager, hvis der skulle være en forekomst af en giftig algeart.

Som et ekstra lag af sikkerhed, bliver der også konsekvent taget prøver af muslingekødet, som bliver undersøgt for flere forskellige algegifte. Disse prøver udtages også altid før der høstes muslinger. Endda selvom vandprøven viser, at alle tilstedeværende alger i vandet, er ganske harmløse, så bliver kødet altså stadig undersøgt for en sikkerheds skyld.

Danske muslingeopdrættere arbejder tæt sammen med fødevaremyndighederne, som har direkte adgang til alle prøveresultater. Kun hvis begge prøver, både af havvand og af muslingekød, bliver godkendt af fødevaremyndighederne, tillades høst fra et muslingeopdrætsanlæg.

Køber man sine danske muslinger hos fiskehandleren, i supermarkedet eller gennem andre autoriserede kanaler, så kan man dermed være helt sikker på, at de kommer fra områder, hvor der ikke er problemer med giftige alger.

Du kan gå ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside og læse mere om overvågningen af giftige alger. Her kan du også finde en oversigt over de opdrætsanlæg, som må høste muslinger lige nu.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...