Varsel om algegift: Det er fortsat sikkert at spise opdrættede muslinger

Det hænder, at myndighederne udsender varsel om fund af giftige alger i muslinger. Muslinger fra opdræt overvåges kontinuerligt, herunder for algegift, og køber man sine muslinger i butikker eller gennem andre autoriserede kanaler, kan man være sikker på, at de kommer fra områder, hvor giftige alger ikke er et problem.

Alger er det, som muslinger lever af. Langt de fleste arter er harmløse, men en gang i mellem optræder en algeart blandt de helt små planktonalger, som kan være giftig for os mennesker. Hvis muslingerne har spist af disse alger, og har opsamlet giften, kan vi mennesker blive syge af at spise muslingerne.

Alle danske muslingeopdrættere betaler for analyser af de algearter, der forekommer i vandet, og der bliver ikke åbnet for høst, hvis der er problematiske forekomster af giftige alger. Det er ofte muslingefiskernes eller muslingeopdrætternes prøvetagning, som meget tidligt opdager, hvis der skulle være en forekomst af en giftig algeart.

Som et ekstra lag af sikkerhed, bliver der også konsekvent taget prøver af muslingekødet, som bliver undersøgt for flere forskellige algegifte. Disse prøver udtages også altid før der høstes muslinger. Endda selvom vandprøven viser, at alle tilstedeværende alger i vandet, er ganske harmløse, så bliver kødet altså stadig undersøgt for en sikkerheds skyld.

Danske muslingeopdrættere arbejder tæt sammen med fødevaremyndighederne, som har direkte adgang til alle prøveresultater. Kun hvis begge prøver, både af havvand og af muslingekød, bliver godkendt af fødevaremyndighederne, tillades høst fra et muslingeopdrætsanlæg.

Køber man sine danske muslinger hos fiskehandleren, i supermarkedet eller gennem andre autoriserede kanaler, så kan man dermed være helt sikker på, at de kommer fra områder, hvor der ikke er problemer med giftige alger.

Du kan gå ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside og læse mere om overvågningen af giftige alger. Her kan du også finde en oversigt over de opdrætsanlæg, som må høste muslinger lige nu.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...