Vedrørende udkast til Habitatvurdering af placeringstilladelser for havbrug i Horsens Fjord

Havbrugsvirksomhederne Snaptun Fisk Export A/S, Pedersen Line ApS og Pedersen Line II ApS modtog i januar 2022 fra Miljøstyrelsen udkast til habitatkonsekvensvurderinger i partshøring for As Vig havbrug, Borre I havbrug, Borre II havbrug, Hjarnø havbrug, og Hundshage havbrug i Horsens Fjord.

I forbindelse med partshøringen har Miljøstyrelsen anmodet om bemærkninger til udkastenes faktuelle forudsætninger.

Udkastene er udarbejdet af DHI og DTU Aqua for Miljøstyrelsen.

Alle udkast til habitatkonsekvensvurderinger viser, at fortsat drift og udledning af næringsstoffer fra havbrugene uden for enhver rimelig tvivl ikke vil påføre det nærmeste Natura 2000-område eller andre Natura 2000-områder skade. Dog viser vurderingerne, at det ikke kan udelukkes, at der ved fortsat drift af de enkelte havbrug i kumulation med de øvrige fire havbrug, kan ske skade på struktur og funktion af udpegede naturtyper i det nærliggende Natura 2000-område.

Der er på vegne af havbrugsvirksomhederne indsendt kommentarer til udkastene med faglig bistand fra NIVA i forhold til den miljøfaglige del og fra Kromann Reumert i forhold til den juridiske del. Her påpeges en række miljøfaglige fejl og mangler ved Miljøstyrelsens udkast, samt at udkastene ikke er i overensstemmelse med juraen på området. Udkastene bør derfor ikke danne grundlag for eller indgå i den videre sagsbehandling af havbrugenes placeringstilladelser.

Kromann Reumerts og NIVAs bemærkninger er på vegne af havbrugsvirksomhederne fremsendt den 6. juni 2022.

Nu afventer vi nyt i sagen fra Miljøstyrelsen.

Hent: Kromann Reumerts og NIVAs bemærkninger på vegne af havbrugsvirksomhederne.

Læs andre nyheder

Dansk Akvakultur på Naturmøde 2022

På Naturmødet 19.-21. maj indtog Dansk Akvakultur sammen med Danmarks Fiskeriforening (DFPO) og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) Sydvestkajen i Hirtshals,.På den fælles stand talte vi med danskerne om akvakultur og fiskeri i Danmark. Udover en...

Sashimi Royal fik besøg fra Borgen

Venstres erhvervs- og fiskeriordfører, Torsten Schack, var på besøg hos Sashimi Royal i Hanstholm til en snak om barrierer og muligheder for landbaseret opdræt. Direktør Søren Mattesen (th.) viser Torsten Schack (mf.) og Brian Thomsen (tv.) rundt på det nuværende...

Mød Dansk Akvakultur på Naturmødet

"Røre-fisk" til stor glæde for børnene på naturmøde i Hirtshals. Foto: Dansk Akvakultur. På årets Naturmøde holder Dansk Akvakultur til på Sydvestkajen i Hirtshals, hvor vi har en stand sammen Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Her...