Vedrørende udkast til Habitatvurdering af placeringstilladelser for havbrug i Horsens Fjord

Havbrugsvirksomhederne Snaptun Fisk Export A/S, Pedersen Line ApS og Pedersen Line II ApS modtog i januar 2022 fra Miljøstyrelsen udkast til habitatkonsekvensvurderinger i partshøring for As Vig havbrug, Borre I havbrug, Borre II havbrug, Hjarnø havbrug, og Hundshage havbrug i Horsens Fjord.

I forbindelse med partshøringen har Miljøstyrelsen anmodet om bemærkninger til udkastenes faktuelle forudsætninger.

Udkastene er udarbejdet af DHI og DTU Aqua for Miljøstyrelsen.

Alle udkast til habitatkonsekvensvurderinger viser, at fortsat drift og udledning af næringsstoffer fra havbrugene uden for enhver rimelig tvivl ikke vil påføre det nærmeste Natura 2000-område eller andre Natura 2000-områder skade. Dog viser vurderingerne, at det ikke kan udelukkes, at der ved fortsat drift af de enkelte havbrug i kumulation med de øvrige fire havbrug, kan ske skade på struktur og funktion af udpegede naturtyper i det nærliggende Natura 2000-område.

Der er på vegne af havbrugsvirksomhederne indsendt kommentarer til udkastene med faglig bistand fra NIVA i forhold til den miljøfaglige del og fra Kromann Reumert i forhold til den juridiske del. Her påpeges en række miljøfaglige fejl og mangler ved Miljøstyrelsens udkast, samt at udkastene ikke er i overensstemmelse med juraen på området. Udkastene bør derfor ikke danne grundlag for eller indgå i den videre sagsbehandling af havbrugenes placeringstilladelser.

Kromann Reumerts og NIVAs bemærkninger er på vegne af havbrugsvirksomhederne fremsendt den 6. juni 2022.

Nu afventer vi nyt i sagen fra Miljøstyrelsen.

Hent: Kromann Reumerts og NIVAs bemærkninger på vegne af havbrugsvirksomhederne.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...