Vi skal udnytte potentialet i muslingeopdræt

Muslingeopdræt medvirker til at forbedre miljøtilstanden i vores fjorde, muslinger er en velsmagende og sund fødevare med et meget lavt klimaaftryk, og muslingeopdræt kan bidrage med lokale arbejdspladser.

Af Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur.

I Danmark har vi gode vilkår for opdræt af muslinger, og vi har dygtige opdrættere, der er villige til at foretage de nødvendige investeringer. EU Kommissionen har tidligere peget på, at vi skal blive bedre til at udnytte potentialet i at producere fødevarer på havet, og at der et stort potentiale i muslingeopdræt.

Det er derfor positivt, at der er stor interesse for at søge om nye arealer i Limfjorden. Så stor, at Danmarks Naturfredningsforening ser ligheder med ”det vilde vesten

Der er en lang tradition for at udnytte landarealer i Danmark – det gælder dog ikke på havet. Derfor anbefaler Dansk Akvakultur, at der i samråd med alle relevante interessenter udpeges særligt egnede områder til muslingeopdræt.

Danmarks første havplan er i proces netop nu. Den skal sætte en ramme for alle anvendelser af Danmarks havområder fra skibstrafik og energi til muslingeopdræt og fiskeri. Med den nye havplan kan vi lave en klog placeringsstrategi for muslingeopdræt, der mindsker potentielle konflikter i de pågældende vandområder.

Det er vigtigt, at vi indtænker udvikling af muslingeopdræt i den grønne omstilling til et mere klimaansvarligt samfund.

Afslutningsvis gør vi DN opmærksomme på, at muslingeanlæg ikke kan starte et iltsvind i en fjord. Som påpeget af DTU Aqua kommer iltsvindet af for meget kvælstof og fosfor, der gennem årtier er havnet i vores kystvande, og som muslingeopdræt netop skal modvirke.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...