Vi skal udnytte potentialet i muslingeopdræt

Muslingeopdræt medvirker til at forbedre miljøtilstanden i vores fjorde, muslinger er en velsmagende og sund fødevare med et meget lavt klimaaftryk, og muslingeopdræt kan bidrage med lokale arbejdspladser.

Af Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur.

I Danmark har vi gode vilkår for opdræt af muslinger, og vi har dygtige opdrættere, der er villige til at foretage de nødvendige investeringer. EU Kommissionen har tidligere peget på, at vi skal blive bedre til at udnytte potentialet i at producere fødevarer på havet, og at der et stort potentiale i muslingeopdræt.

Det er derfor positivt, at der er stor interesse for at søge om nye arealer i Limfjorden. Så stor, at Danmarks Naturfredningsforening ser ligheder med ”det vilde vesten

Der er en lang tradition for at udnytte landarealer i Danmark – det gælder dog ikke på havet. Derfor anbefaler Dansk Akvakultur, at der i samråd med alle relevante interessenter udpeges særligt egnede områder til muslingeopdræt.

Danmarks første havplan er i proces netop nu. Den skal sætte en ramme for alle anvendelser af Danmarks havområder fra skibstrafik og energi til muslingeopdræt og fiskeri. Med den nye havplan kan vi lave en klog placeringsstrategi for muslingeopdræt, der mindsker potentielle konflikter i de pågældende vandområder.

Det er vigtigt, at vi indtænker udvikling af muslingeopdræt i den grønne omstilling til et mere klimaansvarligt samfund.

Afslutningsvis gør vi DN opmærksomme på, at muslingeanlæg ikke kan starte et iltsvind i en fjord. Som påpeget af DTU Aqua kommer iltsvindet af for meget kvælstof og fosfor, der gennem årtier er havnet i vores kystvande, og som muslingeopdræt netop skal modvirke.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...