Vi skal udnytte potentialet i muslingeopdræt

Muslingeopdræt medvirker til at forbedre miljøtilstanden i vores fjorde, muslinger er en velsmagende og sund fødevare med et meget lavt klimaaftryk, og muslingeopdræt kan bidrage med lokale arbejdspladser.

Af Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur.

I Danmark har vi gode vilkår for opdræt af muslinger, og vi har dygtige opdrættere, der er villige til at foretage de nødvendige investeringer. EU Kommissionen har tidligere peget på, at vi skal blive bedre til at udnytte potentialet i at producere fødevarer på havet, og at der et stort potentiale i muslingeopdræt.

Det er derfor positivt, at der er stor interesse for at søge om nye arealer i Limfjorden. Så stor, at Danmarks Naturfredningsforening ser ligheder med ”det vilde vesten

Der er en lang tradition for at udnytte landarealer i Danmark – det gælder dog ikke på havet. Derfor anbefaler Dansk Akvakultur, at der i samråd med alle relevante interessenter udpeges særligt egnede områder til muslingeopdræt.

Danmarks første havplan er i proces netop nu. Den skal sætte en ramme for alle anvendelser af Danmarks havområder fra skibstrafik og energi til muslingeopdræt og fiskeri. Med den nye havplan kan vi lave en klog placeringsstrategi for muslingeopdræt, der mindsker potentielle konflikter i de pågældende vandområder.

Det er vigtigt, at vi indtænker udvikling af muslingeopdræt i den grønne omstilling til et mere klimaansvarligt samfund.

Afslutningsvis gør vi DN opmærksomme på, at muslingeanlæg ikke kan starte et iltsvind i en fjord. Som påpeget af DTU Aqua kommer iltsvindet af for meget kvælstof og fosfor, der gennem årtier er havnet i vores kystvande, og som muslingeopdræt netop skal modvirke.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...