Vores samfundsbidrag

Bæredygtighed og klimavenlighed står højere end nogensinde på fødevaredagsordenen. Dette gælder også for akvakultur. Derfor arbejder vores medlemmer målrettet med at øge klimavenlighed og ressourceeffektivitet i produktionen, ligesom vi også bidrager til udviklingen af de bæredygtige lokalsamfund, hvor vores medlemmer holder til.

Den danske fødevaresektor er blandt de dygtigste i verden, men førerpositionen forpligter. Derfor deltager Dansk Akvakultur i forskning og projekter med fokus på effektivisering af produktionen og reducering af vores kvælstofudledning.

Vi arbejder ligeledes med FN’s verdensmål. Her forventes akvakulturen at få en nøglerolle, særligt hvis vi skal indfri #mål 2 om at brødføde verdens befolkning. 

Akvakultur trives desuden i landdistrikterne og på mindre havne og øer. Her bidrager vi i høj grad til udviklingen og beskæftigelsen i lokalområderne, heriblandt på mindre fiskerihavne, hvor vi samarbejder tæt med både turismeerhverv og aktører fra natur- og miljøområdet.