Workshop/temadag om dambrugsrapporten d. 23. juni

Der afholdes workhop/temadag torsdag d. 23. maj kl. 13.00 – 16.00

Program findes her.

Alle er velkomne og deltagelsen er gratis. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Mødet foregår virtuelt via Teams. Klik her for at deltage i mødet.

Temadagene er en del af GUDP-projektet GODAOR (grøn omstilling i dansk akvakultur ved overgang til recirkulering)