Temadag 29. november 2018 om Håndtering af uønskede smagsstoffer i recirk. anlæg

Power-point fra temadagen

13:00 – 13:15 Velkomst og introduktion til temadagen Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur

13:15 – 13:35 Udfordringer med uønsket smagsstoffer i opdræts-fisk. Omfang og betydning. Danforel

13:35 – 14:00 Hvad er det man smager og hvor kommer smagen fra? Niels O. G. Jørgensen, Københavns Universitet, Section for Microbial Ecology and Biotechnology

14:00 – 14:15 Hvordan og hvor hurtig optager og udskiller fiskene smagsstofferne. Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur

14:15 – 14:30 Målinger i vand og fisk på forskellige danske typer anlæg + lidt om sensorik. Niels O. G. Jørgensen, Københavns Universitet

14:45 – 15:00 Mikrobiologien generelt. Kan man styre bakterierne der danner smagsstoffene og evt. fjerne de ønskede stoffer? Niels O. G. Jørgensen, Københavns Universitet

15:00 – 15:20 Erfaringer og praktiske forsøg på dansk RAS anlæg Martin Vestergaard, Aquapri

15.20 – 15:40 Praktiske tiltag på danske model dambrug Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur

15.40 – 16.00 Diskussion samt afrunding