Temadag d. 19. juni 2018 om Drift og renseteknologier

Power Points fra Temadagen

10.00 – 10.15 Velkomst og introduktion (Alfred Jokumsen, DTU Aqua)

Mekanisk rensning
10.15 – 10.45 Faste filtre; opbygning, rensegrader, fordele/ulemper(Kåre Michelsen, DA)
10.45 – 11.15 Mikrosigter og partikelfjernelse (Per Bovbjerg Pedersen (DTU Aqua)
11.15 – 11.45 Slamkegler; typer, funktion, drift (Kåre Michelsen, DA)

Biologisk rensning
11.45 – 12.15 Biofilter funktion med ilt, omdannelse af ammoniak til nitrat (Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua)

12.15 – 13.15 FROKOST

13.15 – 13.30 Valg af medie i aerob filter, fordele/ulemper, bekendtgørelse (Kåre Michelsen, DA)
13.30 – 14.00 Drift af aerob biofilter; iltbehov, betydning af pH, alkalinitet osv. (Kåre Michelsen, DA)
14.00 – 14.45 Fjernelse af kvælstof i slamreaktorer og træflis filtre erfaringer (Mathis von Ahnen, DTU Aqua)

14.45 – 15.00 Kaffe/Te/Kage


Slam / fosfor
15.00 – 15.30 Slambehandling (Kåre Michelsen, DA)
15.30 – 15.45 Fosforfældning(Kåre Michelsen, DA) 
15.45 -16.20 Diskussion af driftserfaringer
16.20 – 16.30 Afslutning (Alfred Jokumsen, DTU Aqua)