Temadag d. 2. og 9. februar 2021

Power Points fra Temadagene (som foregik virtuelt)

Program

2/2 2021

12.30 – 12.40 Velkomst
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

12.40 – 13.10 Ligevægte og lidt om sammenhænge mellem opløste stoffer i akvakulturanlæg.
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

13.10 – 13.50 Ilt, herunder optagelse og udskillelse af CO2.
Hvordan fungerer gællerne og fiskens respiration?
Fiskens (regnbueørredens) iltbehov + ”tålegrænser” for CO2
Peter Vilhelm Skov, DTU Aqua

13.50 – 14.15 Styring af iltindhold og kuldioxid. Metoder og udstyr til indløsning af ilt og afgasning af vand.
Kaare Michelsen, pensioneret dambrugskonsulent

14.15 – 14.30 Pause

14.30 – 15.00 Betydning af frit kvælstof. Praktisk måling og styring af CO2 / frit kvælstof.
Thomas Clausen, praktiserende fiskedyrlæge

15.00 – 15.30 Sammenhæng mellem pH, alkalinitet og frit CO2 i vand.
Regulering af pH. Metoder og udstyr.
Anders Andreasen fra BioMar

15.30 – 15.50 Opløst jern og mangan i opdrætsvandet.
Betydning og korrigerende handlinger
Kaare Michelsen, pensioneret dambrugskonsulent

15.50 – 16.15 Spørgsmål, diskussion og opsummering

9/2 2021

12.30 – 12.45 Velkomst herunder kort opsamling fra første kursusdag
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

12.45 – 13.15 Ammoniak, nitrit, nitrat. Tålegrænser hos ørred + lidt om velfærd.
Korrigerende handlinger.
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

13.15 – 13.45 Ammoniak, nitrit og nitrat. Kvælstof-forbindelsernes omsætning.
Betydningen af forskellige renseforanstaltninger.
Ilt, temperatur, alkalinitet m.m.
Per Bovbjerg, DTU Aqua

13.45 – 14.10 Måling af ammonium, nitrit, nitrat.
Måleudstyr, målefrekvenser, betydning af vandbehandling og tolkning
Lars-Flemming Pedersen, biolog DTU Aqua
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

14.10 – 14.30 Pause

14.30 – 15.00 Partikler og bakterier i recirkulering.
Betydning, måling og vandbehandling.
Lars-Flemming Pedersen, biolog DTU Aqua

15.30 – 16.00 Spørgsmål, diskussion og afslutning

15.00 – 15.30 Proteinskimmer og ozon i recirkulering
Lars-Flemming Pedersen, Biolog ved DTU aqua