Workshop den 29. april 2022 om akvakultur og klimainitiativer

Power Points fra dagen findes i programmet herunder via links.

Program:

Kl. 09.35: EU og klimamærkning mm. v. Brian Thomsen, Direktør Dansk Akvakultur

Kl. 10.00: Produktkategoriregler for marin fisk for humant konsum, v. Henrik Stenwig, Direktør SJØMAT, NORGE

Kl. 10.30: Bæredygtighed i BioMar, v. Anders Erlang Østergaard BioMar, Tecnical and sustainability adviser, BioMar

 Kl. 10.50: Pause

Kl. 11.10: Landbrugets arbejde med klimaopgørelse, v. Anna Marie Thierry, Specialkonsulent, SEGES

Kl. 11.40: Aller Aqua – CO2 mærkning af foder, v. Henrik T Halken, Group Vise Precident, Aller Aqua

Kl. 12.00: Præsentation af model til beregning af dambrugs CO2 aftryk, v Charlotte Thy, Bureau Veritas

Kl. 12.30: Case: Beregning af CO2 aftryk på Christiansminde dambrug v. Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur