Temadag om vaccination d. 20. januar 2021

Power Points fra Temadagen (som foregik virtuelt)

Program.

12:30 – 12:40 Velkomst og introduktion til temadagen Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur

12:40 – 12:55 Vacciner generelt, hvor meget bruger vi i dag og hvilke typer. Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur Optimeret vaccination mod rødmundsyge + lidt om YDS

12:55 – 13:20 Optimeret vaccination mod rødmundsyge. Effekt af forskellige vaccine-produkter + vaccinationsmetoder, varighed af beskyttelsen Kurt Buchmann, KU SUND

13:20 – 13:35 Optimal dypning. Hvordan udføres den i praksis Thomas Clausen, praktiserende fiskedyrlæge

13:35 – 13:55 Hvad med YDS? Vaccine på vej? Dyp, Stik? Hvad med evt. autovaccine. Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur + Kurt Buchmann KU Sund Stikvacciner

13:55 – 14:15 Arbejdet med en ny stikvaccine baseret på danske bakterier + lidt om adjuvanser Kurt Buchmann KU SUND

14:15 – 14:30 Furunkulose-/vibriose-udbrud på havbrug. Stammer bakterien fra havet eller dambrug? Inger Dalsgaard, DTU Aqua Vet

14:30 – 14:45 Pause

14:45 – 15:05 Hvilken betydning har sundhedsstatus før vaccination (feltforsøget med ½SPF / SPF). Jakob Skov, DTU Aqua

15:05 – 15:20 Hvad har vi lært af VAXFISK og de foregående projekter om vaccination af havbrugsfisk? Niels Lorenzen, DTU Aqua Vet

15:20 – 15:35 Stikvaccination i praksis. Herunder håndvaccinering / maskine-vaccinering. Simon B. Madsen Praktiserende fiskedyrlæge

15:35 – 15:45 Ny havbrugsvaccine. Status. Giver det mening og hvorfor eller hvorfor ikke? Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

15:45 – 16.30 Spørgsmål + afrunding