Temadag 2 om Praktisk biologi og kemi i recirkulerede fiskeopdræt d. 5. maj 2022

Program torsdag d. 5/5 2022


12.30 – 12.45 Velkomst herunder kort opsamling fra første kursusdag
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur


12.45 – 13.15 Ammoniak, nitrit, nitrat. Tålegrænser hos ørred + lidt om velfærd.
Korrigerende handlinger.
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur


13.15 – 13.45 Ammoniak, nitrit og nitrat. Kvælstof-forbindelsernes omsætning.
Betydningen af forskellige renseforanstaltninger.
Ilt, temperatur, alkalinitet m.m.
Per Bovbjerg / Lars-Flemming Pedersen, DTU Aqua


13.45 – 14.10 Måling af ammonium, nitrit, nitrat.
Måleudstyr, målefrekvenser, betydning af vandbehandling og tolkning
Oplæg v. Lars-Flemming Pedersen, biolog DTU Aqua
Oplæg v. Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur


14.10 – 14.30 Pause


14.30 – 15.00 Partikler og bakterier i recirkulering.
Betydning, måling og vandbehandling.
Lars-Flemming Pedersen, biolog DTU Aqua


15.00 – 15.30 Spørgsmål, diskussion og afslutning