Workshop 4. juni 2018 om Veterinære udfordringer

Powerpoints fra Workshoppen

12.00 – 12.10 Velkomst og introduktion til workshop, Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur
(Der serveres let frokost i mødelokalet, som kan indtages mens mødet startes op)

12.10 – 12.40 PRV-3 og andre veterinærmæssige udfordringer i danske model-dambrug
Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur

12.40 – 13.05 15 års erfaringer med modeldambrug og RAS i DK.
Thomas Clausen/Simon B. Madsen, praktiserende fiskedyrlæge

13.05 – 13.30 Veterinærmæssige overvejelser når man designer et RAS
Jacob Bregnballe, AKVA group

13.30 – 13.45 Pause (kaffe/kage indtages under drøftelser)

13.45 – 14.15 Praktisk håndtering af smitteforebyggelse og behandling i RAS. PRV-virus.

Fredrik Friis Kvigstad, Atlanticsapphire / Langsand Laks

14.15 – 14.35 Recirkuleringssystemer set fra en sygdomsforskers synspunkt.
Niels Jørgen Olesen, DTU Aqua

14.35 – 14.55 Recirkuleringssystemer set fra en sygdomsforskers synspunkt II

Kurt Buchmann, KU SUND

14.55 – 15-15 Pause (kaffe/kage indtages under drøftelser)

15.15 – 15.30 Alt ind – alt ud, fish flow. Hvorfor er det vigtigt at styre?
Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur

15.30 – 16.15 Drøftelse af problemstillingerne i mindre grupper

16.15 – 16.45 Drøftelse i plenum

16.45 – 17.00 Afrunding v. Niels Henrik Henriksen