Workshop/temadag om dambrugsrapporten d. 23. juni 2022

Program

13:00 – 13:15 Introduktion til ’Dambrugsrapporten’ og dagens program v. Brian Thomsen
13:15 – 13:45 Gennemgang af dambrugsbekendtgørelsens bilag 2 om udlederkontrol v.
Brian Thomsen
13:45 – 14:15 Kvalitetskontrol af resultater fra analysefirmaer v. Niels Eisum, Hugin Consult
14:15 – 14:45 Gennemgang af ’dambrugsrapporten’ v. Brian Thomsen
14:45 – 15:00 Pause
15:00 – 15:30 Modellering med værktøjet VEST v. Trine Dalkvist, DHI
15:30 – 16:00 Ønsker og idéer til forbedring af Dambrugsrapporten