God stemning og flot fremmøde til vellykket temadag hos Dansk Akvakultur

Torsdag den 9. januar havde Dansk Akvakultur temadag på Agro Food Park med mulighed for at høre om seneste nyt fra det danske akvakultur-erhverv. Næsten 60 deltagere havde fundet vej til Skejby, og det de fik stemningsfyldt dag, der nåede bredt rundt i hele erhvervet.

Samarbejde giver gode resultater på tværs af områder
Per Bovbjerg Pedersen fra DTU Aqua indledte mødet med en hilsen fra hele holdet i Hirtshals og gav efterfølgende deltagerne et indblik i de forskellige projekter, som universitetet har med Dansk Akvakultur. Det blev bl.a. til nyt om træflis-projektet, der har vist gode resultater med lavere miljøpåvirkning for en lang række dambrug.

Herefter gav Niels Henrik Henriksen en grundig gennemgang med nyt fra veterinærområdet, inden det blev tid til at høre nyt fra uddannelsesudvalget ved Mads Ravndrup Thomsen. Her var fokus særligt rettet mod etableringen af det nye mini-recirkuleringsanlæg på HANSENBERG, som blev indviet dagen efter i samarbejde med HANSENBERG og en række sponsorer.

Samarbejde var også på dagsordenen, da Eva Nautrup fra Nordjysk Fødevareerhverv berettede om Seafood Partnership, der har samlet en lang række interessenter inden for fiskerierhvervene om at skabe en fælles brancheplatform, som skal fremme vækst og arbejdspladser i branchen.  

Pulje for indfasning af kvælstof afventer fortsat
Inden frokosten fik deltagerne også et indblik i seneste nyt omkring ordningen om indfasning af kvælstof ved Miljø- og Teknologikonsulent Rasmus Ejbye-Ernst.  Sidst i november meldte Miljø- og Fødevareministeriet ud at den hidtidige ordning vil blive annulleret og erstattet af en ny ordning som forventes åbnet primo januar 2021. Dermed bliver det ikke muligt at søge om kvælstof i 2020. Rasmus orienterede også om nyt fra ordningen om investeringer i akvakultur under EHFF, idet ordningen igen er blevet udskudt. Seneste nyt er, at ordningen åbner i første halvår af 2020. Dansk Akvakultur følger sagerne tæt og vil orientere medlemmerne, når der er nyt.

Et travlt år med ASC
Efter frokost kunne Lisbeth Plesner fortælle om det seneste års arbejde med ASC-certificeringen, hvilket har givet anledning til adskillige aktiviteter på bl.a. Naturmødet og Folkemødet, styrket dialog med ASC og udvikling af en fælles-standard (Core-standard). Vi satser på at opretholde et stort aktivitetsniveau for ASC i 2020 og ser frem til at styrke kendskabet til certificeringen yderligere.

Tyrkietsagen fortsætter
Som skrevet tidligere i nyhedsbrevet, har Dansk Akvakultur særligt i 2. halvår 2019 sat fokus på udfordringen med den tyrkiske stats støtte til vækst i akvakultur med omfattende subsidier. Den tyrkiske produktion af opdrættede havbars og guldbrasen er firedoblet siden 2002. I samme periode er EU’s akvakultur-produktion stagneret. Samtidigt er priserne på de importerede fisk faldet markant og er nu på et niveau, der er under produktionsomkostningerne i EU.

 
EU indførte udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet i 2015 efter en klage, som Dansk Akvakultur indgav på vegne af EU’ opdrættere.

Tolden udløber i februar 2020, og vi har netop indgivet en anmodning om forlængelse. EU’s opdrættere kan ikke vedvarende afholde betydelige udgifter til juridisk bistand, og den konstante risiko for at tolden fjernes, blokerer for investeringer og udvikling.

Der er derfor behov for politisk handling, og Dansk Akvakultur arbejder derfor hårdt på at skabe politisk opmærksomhed om sagen på EU-niveau.

En tur i akvakulturens fodspor
Endeligt blev temadagen rundet af, da Dansk Akvakulturs gamle kæmpe Kaare Michelsen tog deltagerne på en tur gennem akvakulturens historie i Danmark. Turen startede helt tilbage i 1986, da Kaare debuterede som konsulent i Dansk Dambrugerforening og førte os med til arbejdet med den første bekendtgørelse og videre til de mange bekendtgørelser, der senere skulle komme til at præge erhvervet i Danmark.

Oplægget gav anledning til flere gode historier om erhvervet og dets udvikling i Danmark, og det endte da også med stående ovationer til den afholdte Kaare Michelsen, som også efterfølgende blev fejret med en velbesøgt reception.

Tak til deltagerne
Dansk Akvakultur vil gerne takke for et stærkt fremmøde til temadagen, og vi ser frem til at arrangere fremtidige temadage, der forhåbentlig vil byde på lige så god opbakning.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...