Eksportør

Blandt Dansk Akvakulturs medlemmer findes også eksportører, der udfylder en markant rolle på det internationale marked.

Med danske opdrætsfisk som en særdeles efterspurgt eksportvare, er også eksportører at finde blandt Dansk Akvakulturs medlemmer. 

Disse eksportører arbejder bl.a. med eksport foreller til konsum og levende fisk til forarbejdning eller Put & take-søer. Enkelte er selvforsynende med egne klækkeri, sættefiskanlæg, dambrug og forarbejdningsanlæg. 

På europæisk niveau arbejder Dansk Akvakultur for at sikre optimale rammevilkår og frie konkurrenceforhold til gavn for et samlet europæisk akvakulturerhverv.