Hvad er et RAS-anlæg?

RAS dækker i princippet alle former for akvakulturanlæg med en væsentlig grad af genanvendelse af vand og anvendelse af vandrensning.

Hvilke arter opdrættes i RAS-anlæg?

I Danmark opdrættes der bl.a. regnbueørreder, sandart og laks i recirkuleringsanlæg.

Udledninger fra recirkuleringsanlæg

På landanlæg reduceres næringsstofudledningen ved forskellige renseforanstaltninger.

Vidste du at…

Opdrættet ørred har et højt indhold af sunde fedtsyrer?