Opdrættede fisk kan indeholde uønskede kemiske stoffer. Dette er dog i meget små og uskadelige mængder. 

Fødevarestyrelsen fører kontrol med kemiske forureninger i fisk og foder, medicinrester samt indhold af andre uønskede stoffer. I forhold til fisk er det især dioxin og kviksølv, det er relevant at kontrollere. For opdrættede fisk kan det desuden være restindhold af veterinære lægemidler. 
 
Ud fra en helhedsbetragtning er der ikke en sundhedsmæssig risiko ved at spise fisk i større mængder end det, Fødevarestyrelsen anbefaler, det vil sige mere end 350 gram fisk og heraf 200 gram fed fisk. Bekymringer for giftstoffer i fisk er begrænset til visse vildfangede rovfisk og til fisk fanget i forurenede farvande, og forbeholdene gælder især for børn og gravide. 
 
Fødevarestyrelsen fører kontrol med fødevarer og foder 
Der er grænseværdier for stoffer som dioxin, PCB, kviksølv m.fl. i fødevarer og foder samt for rester af veterinære lægemidler. Der er desuden strenge kvalitetskrav til de produkter og stoffer, der bruges i fremstillingen af foder, herunder fiskefoder. Fødevarestyrelsen udtager stikprøver af fisk og foder til kontrol af både danskproducerede samt importerede fisk og fiskefoder. 

Dioxin ophobes i fedtvæv, hvorfor stofferne især findes i fede fisk. De undersøgelser, som Fødevarestyrelsen har lavet af opdrættede norske laks og opdrættede danske ørreder, viser meget lave indhold af miljøforureninger som dioxin og PCB. Vildlaks fra fx Østersøen kan have et særligt højt indhold af dioxin og stoffet PCB på grund af det lukkede farvand og tidligere tiders industriproduktion og forbrænding. Der kan også være problemer med PCB i vildfisk fanget i havneområder. 

Indhold af kviksølv i opdrættede fisk er ligeledes lavt. Det er typisk store vilde rovfisk såsom sværdfisk og tun, der har et højt indhold af kviksølv. 

Fødevarestyrelsens undersøgelser af foder viser desuden, at der ikke er problemer med indholdet af uønskede stoffer og fodertilsætningsstoffer. Det er ikke længere tilladt at tilsætte ethoxyquin til fiskefoder, da stoffet er mistænkt for at være kræftfremkaldende. 

Hver år tages der prøver for at tjekke for rester af lægemidler i dyr og animalske produkter. Dette gælder også for opdrættede fisk. Det er meget sjældent, at der findes lægemiddelrester over grænseværdien via denne overvågning. 

Nyttige links

Vidste du at?

Dioxin er en miljøforurening og stammer især fra afbrænding af affald og fra industriproduktion primært fra lande syd og øst for Danmark. Dioxin ophobes gennem fødekæden i alt animalsk fedt og findes især i fede fisk fra Østersøen, men også i kød og æg hos udegående dyr.

Kilde: Fødevarestyrelsen

Vidste du at…

Dioxin og PCB er organiske miljøforureninger, som vi især finder i fede fisk fra Østersøen som følge af tidligere industriproduktion og forbrænding. Dioxin ophobes i fedtvæv, hvorfor stofferne især findes i fede fisk.