De danske fiskeopdræt skal være overdækket med fuglenet, for at værne mod sygdomme og af hensyn til fiskenes velfærd. 

Siden 1970 har de danske dambrug været pålagt at opsætte fulgenet. Først med krav om net med højst 30 cm afstand mellem trådene og siden 1984 med krav om højst 25 cm mellem trådene.  

Kravet omfatter alle fiskeanlæg i det fri, og siden 2005 gælder kravet både over dammene og ned langs siderne [1]. 

Hvorfor er fuglenet nødvendige? 
Fuglenet er en del af sygdomsbekæmpelsen og beskytter fiskene mod at blive jagtet af fugle. Herudover kan der være økonomiske tab for opdrætteren, hvis større fugleflokke æder fiskene. 
 
Fuglenet er en del af sygdomsbekæmpelsen på fiskeopdræt, herunder forebyggelse mod fiskesygdommene viral hæmorrhagisk septikæm (VHS) og infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN), der kan overføres via fugle. VHS og IHN er alvorlige fiskesygdomme, som kan medføre høje dødeligheder og store økonomiske tab på fiskeopdræt.  VHS og IHN er anmeldepligtige både i Danmark og i EU. Du kan læse mere om sygdommene på både Fødevarestyrelsen hjemmeside [2] og DTU Aquas hjemmeside [3]. 

Nettene har også en dyrevelfærdsmæssig funktion, idet de beskytter fiskene mod specielt større fugle, eksempelvis fiskehejrer, skarv, måger og andefugle. Uden nettene vil fiskene være forsvarsløse over for specielt de fuglearter, der naturligt jagter og æder fisk. I Danmark er det primært ørne, fiskehejre og skarv. Uden nettene vil fiskene opleve større grad af stress, som vil kunne udløse generelle sygdomsproblemer hos fiskene. 

Herudover beskytter fuglenettene også fiskeopdrætterne mod de økonomiske tab, der vil kunne forekomme, når større flokke af jagende fugle æder fiskene. 

Nyttige links

Vidste du at?

VHS (viral Hæmorrhagisk septikæmi). og IHN (infektiøs hæmatopoietisk nekrose) er alvorlige fiskesygdomme, som kan medføre høje dødeligheder og store økonomiske tab på fiskeopdræt.  VHS og IHN er anmeldepligtige både i DK og i EU.  

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om fiskesygdomme på  Fødevarestyrelsen hjemmeside og DTU Aquas hjemmeside.

Dambrug

Find alt vores information om dambrug.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Havopdrættede danske ørreder anvendes både til filet og til ørredrogn.