Der er ikke lavet danske analyser over, hvor mange direkte og indirekte arbejdspladser havbrug skaber, men det fremgår af Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik for Akvakultur, at de danske havbrug i 2019 havde en samlet lønsum før skat på cirka 41 millioner kroner [1].

Antages den gennemsnitlige årsløn for en fuldtidsbeskæftiget på et havbrug til cirka 400.000 kroner, så kan den direkte beskæftigelse på havbrug beregnes til cirka 117 årsværk.  

Der er desværre ikke lavet danske analyser over, hvor mange direkte og indirekte arbejdspladser havbrug skaber, men Norsk Institut for Mad-, Fiskeri- og Akvakulturforskning (NOFIMA) har lavet en analyse af de norske havbrug. Det fremgår heraf, at der i Norge skabes 4,9 afledte arbejdspladser for hver ansat på havbrug. De afledte arbejdspladser er hos leverandører (foder, udstyr, bygge og anlæg, transport mv.), dambrug, administration, forædling, salg mv. [2]

Hvis man anvender de norske beregninger i dansk kontekst, så skaber de danske havbrug knap 700 arbejdspladser. Disse arbejdspladser findes primært i landdistrikterne. 

Nyttige links:

Vidste du?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Et havbrug består af et eller flere åbne netbure, der er forankret i havbunden.

Vil du vide mere?

I Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik findes flere regnskabsstatistikker for akvakultur

Læs mere her  ->

Havbrug

Find alt vores information om havbrug.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Akvakultur er den hurtigst voksende fødevareindustri i verden, og i dag kommer mere end halvdelen af den fisk og skaldyr vi spiser fra akvakultur.