I Dansk Akvakultur Producentorganisation prioriterer vi uddannelse højt. Her samarbejder vi tæt med HANSENBERG om landbrugsuddannelsen i akvakultur. Under uddannelsen har eleverne mulighed for prøve praktikophold hos en række af Dansk Akvakultur Producentorganisations medlemsvirksomheder.

Akvakultur er defineret som en vækstbranche, som vil være en vigtig del af fremtidens fødevarebranche. Med udviklingen af nye, moderne anlæg og opdrætsteknikker, vil erhvervet på sigt få stort behov for kvalificeret arbejdskraft. Derfor prioriterer vi uddannelse højt i Dansk Akvakultur Producentorganisation.

Siden 2013 har vi haft et tæt samarbejde med HANSENBERG og Jordbrugets Uddannelser om at udvikle og styrke landbrugsuddannelsen i akvakultur. I de seneste år har vi oplevet en endnu større søgning til uddannelsen som følge af, at stadigt flere af vores medlemmer viser stor interesse for at have elever.

Derudover planlægger vi også at opgradere de tekniske faciliteter på HANSENBERG Organia, så vores elever også kan prøve kræfter med akvakulturerhvervet, når de er på skolen.

Fremtidens akvakultur vil også være præget et øget samarbejde med vores naboer i Skandinavien. Derfor har vi indledt et samarbejde med den norske landbrugsskole VAL om udveksling, som ventes at blive et fast tilbud på uddannelsen.

Vidste du at?

Ifølge Danmarks Statistik var den samlede danske produktion i 2019 på ca. 64.000 tons med et bruttoudbytte på ca. 1,7 milliarder kroner. Hovedparten af produktionen eksporteres.

Kilde: Danmarks Statistik