Hvad er et skaldyrsopdræt?

I Danmark opdrættes primært blåmuslinger på liner, i smartfarms eller som bundkultur.  Muslingerne anvendes til fødevarer til mennesker, men kan fx også anvendes som ingrediens til dyrefoder.

Hvor må muslingeopdræt placeres?

Det er den danske stat, der gennem den gældende havplan bestemmer, hvor der er udviklingszoner til muslingeopdræt.

Giver muslingeopdræt dårligt badevand?

Muslingeopdræt giver ikke risiko for dårligt badevand, idet der ikke udledes sundhedsfarlige stoffer og sygdomsfremkaldende bakterier.

Vidste du at…

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Havopdrættede danske ørreder anvendes både til filet og til ørredrogn.