Dansk Akvakultur Producentorganisations medlemmer opdrætter fisk, skaldyr, tang og foder i international topklasse. Det skyldes en stolt dansk opdrætstradition, som går helt tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor de første danske dambrug blev etableret.

I dag består vores erhverv af både dambrug, havbrug, skaldyr/muslinger og foderfabrikker, som leverer kvalitetsprodukter over hele verden, hvor de kan findes i alt fra dit lokale supermarked til den to-stjernede Michelinrestaurant.

Vores virksomheder er oftest placeret på mindre havne eller i landdistrikter. Her har vi en klar ambition om at udvikle og understøtte bæredygtige lokalsamfund. Samtidig er vores erhverv kendetegnet ved stor ressourceeffektivitet, et lavt klimaaftryk og innovative anlæg.

Samlet set repræsenterer akvakulturen med sine følgeerhverv mere end 1000 danske arbejdspladser og udgør i sig selv en eksportindtægt på 1 mia. kr. Det gør vi kun, fordi vi leverer produkter i international topklasse, reguleret efter verdens skrappeste miljøkrav.

Vidste du at?

Ifølge Danmarks Statistik var den samlede danske produktion i 2019 på ca. 64.000 tons med et bruttoudbytte på ca. 1,7 milliarder kroner. Hovedparten af produktionen eksporteres.

Kilde: Danmarks Statistik