I Danmark opdrættes fisk på havet og på land. I havet sker det i havbrug, og på land sker det i både traditionelle dambrug og i mere teknologisk anlæg, hvor vandet genbruges (recirkulering). Sidstnævnte betegnes RAS (Recirculating Aquaculture Systems). Der er fordele og ulemper ved begge teknologier. 

Havbrug er en ekstensiv teknologi med et lavt energiforbrug, og anlæggene kan placeres i åbne og robuste havområder. Havbrug kan godkendes efter standarder for ansvarlig akvakultur [1] eller efter EU’s regelsæt for økologi [2]. Teknologien bygger på over 40 års erfaring, og produktionen er lønsom [3].    

RAS-anlæg er mere højteknologiske og har et højere energiforbrug end havbrug. Udledninger af næringsstoffer sker i kystnære og mere sårbare vandområder. Anlæggene kan godkendes efter standarder for ansvarlig akvakultur, men de kan ikke godkendes efter EU’s standarder for økologisk akvakultur.  

I Danmark anvendes RAS-anlæg til opdræt af fisk i både fersk- og saltvand. I saltvand opdrættes der store fisk til konsum. Det er væsentligt dyrere at etablere og drive et sådant anlæg end et havbrug. Derfor opdrættes der nye arter som laks og kingfish, fordi de opnår væsentligt højere markedspriser end ørreder.   

I ferskvand anvendes RAS-teknologien til at opdrætte ørreder og ål. Teknologien er kendt og afprøvet for ål, som også opnår væsentlig højere markedspriser end ørreder. Med hensyn til ørreder, så opdrættes der mindre fisk (portionsørreder) til konsum, og større fisk op til cirka 800 gram (udsætningsfisk) der udsættes i havbrug om foråret, hvor de vokser til cirka 3 kilo, inden de slagtes omkring jul.  

RAS-teknologien er kendt og afprøvet med ferskvand, hvor den har vist sig lønsom, og Danmark er førende i denne anvendelse af teknologien [4]. Det er anderledes med opdræt af store laksefisk i saltvandsbaserede RAS-anlæg. Her er der fortsat teknologiske udfordringer, og teknologien er endnu ikke lønsom i stor skala.  

De danske havbrug kan ikke konkurrere på pris, og derfor har de danske havbrug udviklet et unikt koncept, hvor de producerer og sælger både fisk og rogn. Det stiller yderligere krav til teknologien.  

Nyttige links:

Vidste du?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. RAS står for Recirculating Aquaculture Systems og dækker i princippet alle former for akvakulturanlæg med en væsentlig grad af genanvendelse af vand og anvendelse af vandrensning.

Havbrug

Find alt vores information om havbrug.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Akvakultur er den hurtigst voksende fødevareindustri i verden, og i dag kommer mere end halvdelen af den fisk og skaldyr vi spiser fra akvakultur.