Danmark har en akvakulturklynge bestående af primærproduktion, forædlingsfabrikker, teknologileverandører, foderfirmaer og produktion af fiskemel og fiskeolie.  
 

Primærproduktion 
Primærproduktionen består af dambrug, havbrug, skaldyrsproduktion og andre anlæg, herunder intensive RAS-anlæg. Ifølge Danmarks Statistik var den samlede danske produktion i 2019 på ca. 64.000 tons med et bruttoudbytte på ca. 1,7 milliarder kroner. Hovedparten af produktionen eksporteres [1].

Primærproduktionen er regnbueørreder, blåmuslinger, sandart, laks og andre ørredarter. Herudover opdrættes ål og andre nicheproduktioner som øster og tang.  

Fiskefoder og foderingredienser 
I Danmark er der to producenter af fiskefoder, Biomar og Aller Aqua, der leverer til størstedelen af danske fiskeopdrættere. Hovedparten af den danske produktion af fiskefoder går til eksport. Danmark er EU’s største producent af fiskemel og fiskeolie, som primært anvendes i fiskefoder [2],[3].
 
Udstyr, komplette systemer, IT-løsninger og rådgivning til akvakultur
Mange danske virksomheder har specialiseret sig i at udvikle, levere og servicere udstyr, IT-løsninger og rådgivning til det danske akvakulturerhverv. Med baggrund i dansk akvakulturs mere end 120-årige udviklingshistorie
eksporteres udstyr og andre brancherelaterede løsninger til hele verden. 

Forskning og udvikling 
Danmark har stærke forsknings- og udviklingsmiljøer inden for akvakultur. Forskningen gennemføres i tæt samarbejde mellem aktører i akvakulturklyngen og universiteter som f.eks. Danmarks Tekniske Universitet (DTU), DTU Aqua og Københavns Universitet [4],[5],[6]. Dette samarbejde understøtter og fremmer en bæredygtig udvikling af dansk akvakultur. Centrale forskningstemaer er bl.a. nye opdrætsteknologier med fokus på effektivitet, bæredygtighed og fiskehelse.  

Nyttige links

Vidste du at?

Ifølge Danmarks Statistik var den samlede danske produktion i 2019 på ca. 64.000 tons med et bruttoudbytte på ca. 1,7 milliarder kroner. Hovedparten af produktionen eksporteres.

Kilde: Danmarks Statistik