Muslinger filtrerer alger (næringsstoffer) fra vandet, hvilket medfører, at vandet bliver mere klart. Derfor har muslinger potentiale til at blive brugt som marint virkemiddel, hvor formålet er at forbedre den økologiske tilstand i hav- og fjordområder. 

Muslingeopdræt har potentiale til at blive anvendt til at forbedre miljøtilstanden i de danske fjorde og kystvande. Muslingerne lever i vandmiljøet, hvor de binder næringsstoffer som kvælstof og fosfor, og kan således forbedre vilkårene for havets planter og dyr ved at give mere klart vand. Derudover kan muslingeopdræt bidrage til forbedring af biodiversiteten i et område.

Er der forskel på muslinger opdrættet med henblik på konsum og naturgenopretning?
Der er ikke forskel på kvaliteten af blåmuslinger, der opdrættes med henblik på naturgenopretning og andre opdrættede blåmuslinger, men der kan være forskel på størrelsen. Både muslinger, som opdrættes med henblik på naturgenopretning og til konsum filtrerer alger fra vandet.

Når formålet med muslingeopdræt er opsamling af næringsstoffer, herunder kvælstof og fosfor, vil man typisk fokusere høsten på den størst mulige biomasse for at maksimere fjernelsen af næringsstoffer fra vandmiljøet. Derfor vil man høste muslingerne oftere og før de har opnået traditionel konsumstørrelse. Derudover vil man høste alle de størrelser af muslinger, der forekommer på anlægget, og man vil ikke kassere undermålere.

De muslinger, som har opnået konsumstørrelse, vil kunne sorteres fra og afsættes ad de traditionelle kanaler, herunder restauranter og supermarkeder. De muslinger, som ikke kan afsættes direkte til konsum, kan forarbejdes til muslingemel, som kan anvendes som proteinkilde og indgå som ingrediens i foder til fiskeopdræt og anden husdyrproduktion. 

Nyttige links

Vidste du at?

Både muslinger opdrættet med henblik på naturgenopretning og til konsum filtrerer alger fra vandet.

Skaldyrsopdræt

Find alt vores information om skaldyrsopdræt.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Havopdrættede danske ørreder anvendes både til filet og til ørredrogn.