Hvad er et dambrug?

Et dambrug producerer fisk på land med anvendelse af ferskvand. Betegnelsen dambrug dækker både traditionelle anlæg til højteknologiske anlæg med en høj recirkulationsgrad.

Hvilke arter opdrættes i dambrug?

Regnbueørreden er den mest dominerende art i dansk akvakultur, og årligt opdrættes der ca. 30.000 ton i ferskvand på dambrug.

Udledninger af næringsstoffer fra dambrug

På landanlæg reduceres næringsstofudledningen ved forskellige renseforanstaltninger.

Fuglenet over udendørs anlæg

De danske fiskeopdræt skal være overdækket med fuglenet, for at værne mod sygdomme og af hensyn til fiskenes velfærd.

Vidste du at…

Opdrættet ørred har et højt indhold af sunde fedtsyrer?