Dambrug

Dambrug er opdræt af fisk i ferskvandsdamme på land.

I Danmark har vi en stolt dambrugstradition, der går helt tilbage til 1800-tallet, hvor de første danske dambrug blev etableret. 

Idag har vi cirka 200 dambrug i Danmark, der alle er beliggende i Jylland. Sektoren har gennemgået en rivende udvikling, og derfor kan størrelsen og indretningen af dambrugene variere meget.

Samtidigt har vi en bred vifte af dambrugstyper fra traditionelle dambrug med indtag af overfladevand og simpel renseteknologi, til mere avancerede dambrug med indtag af grundvand og anvendelse af avancerede  recirkuleringsteknologier, som for eksempel slamfælder, mikrosigter, biofilter, plantelaguner mm.

Derudover er dambrugene også præget af stor variation i produktionen med både avlsdambrug, yngelanlæg, økologiske dambrug, produktionsanlæg til fabriksfisk og sættefisk havbrug.

Branchen er samtidigt præget af overgangen fra mindre, traditionelle anlæg, til større anlæg med en høj grad af recirkulation. Derfor er recirkulerede dambrug og RAS-anlæg også tæt beslægtede med hinanden.