Som medlem af Dansk Akvakultur Producentorganisation får du adgang til faglig viden og et stærkt branchenetværk. Vi arbejder målrettet for at skabe bedre rammevilkår og større værdi for den danske opdrætsbranche.

Helt konkret arbejder vi med tre former for medlemskaber:

Branchemedlemmer

  • Primærproducenter (ejer eller forpagter) indenfor dambrug, havbrug, åleopdræt og skaldyrsopdræt herunder dyrkning af tang m.m.
  • Foderfirmaer, der sælger foder til primærproducenter.
  • Eksportører/fabrikker, der køber fisk, æg eller skaldyr fra primærproducenter.

Firmamedlemmer

  • Organisationer eller virksomheder som har anden forbindelse til akvakultur end Branchemedlemmer kan optages som Firmamedlemmer.

Privatmedlemmer

  • Privatpersoner kan optages som Privatmedlemmer.

Er du interesseret i at høre mere om medlemskab, så kontakt Dansk Akvakulturs direktør René Christensen.
Vi kigger naturligvis gerne forbi jer for at fortælle mere om organisationen, og hvad vi kan tilbyde jer som nyt medlem.

Klik her for at hente indmeldingsblanket.

Klik her for at se Kontingentsatser i Dansk Akvakultur Producentorganisation

Vidste du at?

Ifølge Danmarks Statistik var den samlede danske produktion i 2019 på ca. 64.000 tons med et bruttoudbytte på ca. 1,7 milliarder kroner. Hovedparten af produktionen eksporteres.

Kilde: Danmarks Statistik