Her kan du læse mere om relevante strategier, og du kan finde vores syn på forskellige forhold

Dansk Akvakultur har i januar 2023 udarbejdet et forslag til en udviklingsplan for akvakultur i Danmark med 9 konkrete, politiske initiativer. 

Dansk Akvakulturs strategi for 2021-2027 sætter kursen for akvakultursektorens udvikling i de kommende 6 år, og hvordan vi kan bidrage til fremtidens produktion af sunde og bæredygtige fødevarer.

Som en del af Dansk Akvakulturs strategi for 2021 – 2027 har vi anmodet om, at dambrugsbekendtgørelsen bliver justeret.

Vi arbejder desuden for at øge havbrugsproduktionen og har vedtaget en strategi for Udvikling af nye havbrugsteknologier.

Spørgsmål om brug af GMO og anvendelse af opdrætsteknologier er komplicerede. Derfor har vi vedtaget politikker for hhv. GMO og teknologi.

EU Kommissionen har medtaget akvakultur i EU’s strategi for blå vækst, og den danske regering har udarbejdet en nationalvækst strategi for akvakultur. Strategien bygger bl.a. på anbefalingerne fra det såkaldte akvakulturudvalg. I 2022 udsendte regeringen sin akvakulturstrategi for 2021-2027.

Udviklingen af akvakultursektoren understøttes af en række målrettede initiativer. Det drejer sig primært om den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som yder økonomisk støtte til udvikling af akvakultur.

Vidste du at?

Ifølge Danmarks Statistik var den samlede danske produktion i 2019 på ca. 64.000 tons med et bruttoudbytte på ca. 1,7 milliarder kroner. Hovedparten af produktionen eksporteres.

Kilde: Danmarks Statistik