Kobber kan bruges på havbrugsnet til at for at undgå, at nettet bliver begroet med alger, muslinger og andre dyr. For de havbrug, der anvender kobberbehandlede net, bliver der ofte som en del af havbrugets miljøkontrol foretaget analyser af kobberindholdet i sedimentet. 

Hvis et havbrugsnet bliver væsentligt begroet med alger, muslinger og andre dyr, kan det vanskeliggøre vandgennemstrømning og dermed forringe ilttilførslen til fiskene. Da dette kan give store problemer på nogle havbrugslokaliteter, kan der på havbrugsnet påføres et middel, der forhindrer, at alger, muslinger og andre dyr sætter sig fast.  Det aktive stof i midlet er normalt kobber, og det påføres normalt på nettene hos en netleverandør under kontrollerede forhold.  

En del af det kobber, som nettene behandles med, kan frigives til vandet og kan ende på havbunden. Selvom kobber er et essentielt tungmetal, dvs. at det findes i stort set alt levende materiale, kan kobber ved større koncentrationer påvirke miljøet negativt.  

For at få tilladelse til at anvende et middel med kobber på havbrugsnet, skal det godkendes af den relevante miljømyndighed. Et havbrug skal for at få en tilladelse til at anvende kobber dokumentere ved modelberegninger, at gældende vandkvalitetskrav for kobber er overholdt, samt at der ikke vil ske en ophobning af kobber eller andre stoffer i havbunden. Herved minimeres risikoen for at anvendelse af kobber kan medføre påvirkning af natur og miljø.  

Gældende vandkvalitetskrav for bl.a. kobber kan ses her.

Det er ikke alle net, der bliver behandlet med kobber. F.eks. anvendes der ikke kobber til behandlingen af nettene på økologiske havbrug, ligesom der kan være lokaliteter, hvor der ikke er problemer med begroning på nettene. 

For de havbrug, der anvender kobberbehandlede net, bliver der ofte som en del af havbrugets miljøkontrol foretaget analyser af kobberindholdet i sedimentet. 

I et projekt under den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfund (EHFF) udarbejdede DHI i 2013 en vurdering af risikoen for påvirkning af miljøet med kobber fra de danske havbrug. Vurderingen viste, at der ikke var risiko for overskridelser af miljøkravene (vandkvalitetskriterier) for kobber ved de danske havbrug [1].

I de seneste år har havbrugene i Danmark gået fra at anvende polyesternet til hovedsageligt at anvende net af typen Dynema. Dynema-net er langt stærkere, således at der kan bruges tyndere net, hvilket har den fordel at de er lettere at håndtere, samt at der skal anvendes langt mindre antibegroningsmiddel for at hindre begroning.  

Nyttige links:

Vidste du?

Hvis et havbrugsnet bliver væsentligt begroet med alger, muslinger og andre dyr, kan det vanskeliggøre vandgennemstrømning og dermed forringe ilttilførslen til fiskene.

Vil du vide mere?

For at få tilladelse til at anvende et middel med kobber på havbrugsnet, skal det godkendes af den relevante miljømyndighed. Gældende vandkvalitetskrav for bl.a. kobber kan findes her.

Læs mere her ->

Havbrug

Find alt vores information om havbrug.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Akvakultur er den hurtigst voksende fødevareindustri i verden, og i dag kommer mere end halvdelen af den fisk og skaldyr vi spiser fra akvakultur.