Opdrættede fisk spiser primært fiskefoder med et højt energiindhold. Foderet består af cirka 70 procent vegetabilske råvarer og cirka 30 procent marine råvarer som fiskemel, fiskeolie og fiskeproteinkoncentrat.   

Fiskenes foder er sammensat, så det kan dække alle fiskens behov afhængigt af fiskens størrelse og art. Regnbueørreder er den fiskeart, der opdrættes flest af i Danmark. For regnbueørreder bruges cirka et kilo højeffektivt foder til at opdrætte et kilo fisk. Fiskefoder indeholder mange forskellige ingredienser, som du kan læse mere om nedenfor.

Marine ingredienser 
Fiskemel, fiskeolie, krillmel og muslingemel er marine ingredienser til fiskefoder. Fiskemel og fiskeolie produceres fra enten afskær fra fisk til konsum eller fra fisk, der ikke anvendes til konsum.  
   
Akvakultur blev tidligere kritiseret for at anvende industrifisk i produktionen af fiskefoder. I starten af 1990’erne bestod fiskefoder primært af marine råvarer, mens det i dag udgør cirka 30 procent. I fremtiden vurderes det, at foder til laks og ørred kun vil indeholde mellem 0 og 10 procent marine råvarer [1],[2].
 
Vegetabilske ingredienser og andre ingredienser  
De vegetabilske ingredienser i fiskefoder kommer fra planter som soja, solsikke, raps, solsikke, majs, ærter og hvede. De vegetabilske ingredienser bidrager med proteiner, kulhydrater og fedt.  

Fiskefoder indeholder også vitaminer, mineraler og aminosyrer. Fiskefoder til laks og ørreder indeholder ofte astaxanthin, der bl.a. fungerer som en antioxidant og provitamin A i fisk og som bidrager til kødets røde farve. Her kan du læse mere om astaxanthin. 
 
Danske regler og producenter af fiskefoder 
Der er regler for indhold og kvalitet af ingredienser til fiskefoderet. I Danmark er der for at reducere miljøeffekten regler for anvendelse og sammensætning af foder [3].  
 
I Danmark er der to producenter af fiskefoder, Aller Aqua og Biomar, som leverer næsten alt fiskefoder til akvakultur i Danmark.

Nyttige links

Vidste du at?

I starten af 1990’erne bestod fiskefoder primært af marine råvarer, mens det i dag udgør cirka 30 procent. I fremtiden vurderes det, at foder til laks og ørred kun vil indeholde mellem 0 og 10 procent marine råvarer.

Kilde: Københavns Universitet, IFRO

Hvad spiser opdrættede fisk?

Find alt vores information om foder.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Havopdrættede danske ørreder anvendes både til filet og til ørredrogn.