Over halvdelen af verdens fisk og skaldyr til konsum kommer fra akvakultur, og sektoren har været verdens hurtigst voksende fødevareproduktion i de seneste mange år. Produktionen og forbruget af akvakulturprodukter i EU er ikke vokset med samme hastighed som i andre dele af verden.

I 2018 dækkede akvakultur kun 25 procent af EU’s forbrug af fisk skaldyr. EU’s egen akvakultur dækkede kun 10 procent af forbruget. EU’s akvakultur udgjorde i 2018 mindre end 2 procent af den globale produktion.  

Over 70 procent af forbruget af fisk og skaldyr i EU’s kommer fra import.   EU og medlemsstaterne satte allerede i 2013 mål om at udvikle bæredygtig akvakultur. Det omfatter mange elementer, såsom brug af arealer og vand, hensyn til dyrenes sundhed og velfærd samt sikkerhed for miljøet og forbrugernes sundhed. Akvakultur i EU er underlagt både en omfattende EU-lovgivning og nationale regler, og der er en særlig lovgivning for økologisk akvakultur.  

Ifølge EU-Kommissionen kan akvakultur bidrage til at løse en række væsentlige udfordringer med relateret til fødevareforbrug og -produktion: 

 • Levere sunde og varierede fødevarevarer til en voksende verdensbefolkning 
 • Bidrage til at bevare de vilde fiskebestande ved at reducere behovet for vildtfangede fisk for at dække den stigende efterspørgsel på fisk 
 • Akvakultur har overordnet set et relativt lavt miljø- og klimaaftryk sammenlignet med andre former for animalsk produktion 
 • Skabe arbejdspladser i kyst- og landområder 

EU-Kommissionens retningslinjer for akvakultur
Den Europæiske Grønne Pagt skal stimulere økonomien, skabe arbejdspladser og fremme den grønne omstilling. Vækst i EU’s akvakultur skal understøtte disse mål. Derfor udarbejdede EU-Kommissionen i 2021 et sæt strategiske retningslinjer for udvikling af EU’s akvakultursektor. Visionen er, at sektoren bliver en global reference for bæredygtighed i 2030.   

Retningslinjerne opstiller konkrete anbefalinger til medlemsstaterne, akvakultursektoren og andre relevante interessenter. De strategiske retningslinjer rummer bl.a. følgende anbefalinger:  

 • Lette adgang til arealer og vand, så sektoren kan vokse 
 • Reducere unødvendige administrative byrder for tilladelser til nye anlæg  
 • Reducere effekterne af akvakultur og fremme produktionsformer, der er mest gavnlige for miljøet og klimaet 
 • Styrke tiltag, der kan forbedre dyrenes sundhed og velfærd 
 • Sikre at sektoren tilpasser sig til klimaændringer og bidrager til at mindske klimapåvirkninger  
 • Fremme mere og bedre viden om EU’s akvakultur til forbrugere og borgere  
 • Fremme forskning, innovation og uddannelse   
 • Øge variationen af akvakultur produkter og fremme nye arter som fx alger og bløddyr 

Nyttige links

Vidste du at?

EU-Kommissionens strategiske retningslinjer er en række anbefalinger til medlemslandene, der har som formål at understøtte bæredygtig udvikling af den europæiske akvakultursektor.