På dette landkort kan du se, hvor de danske dambrug og havbrug er placeret.

Hvor finder jeg et dambrug eller havbrug? Dette spørgsmål får vi ganske tit i Dansk Akvakultur Producentorganisation.

Svaret finder du her på det store akvakultur-landkort, der er udarbejdet af Miljøministeriet. 

Vidste du at?

Ifølge Danmarks Statistik var den samlede danske produktion i 2019 på ca. 64.000 tons med et bruttoudbytte på ca. 1,7 milliarder kroner. Hovedparten af produktionen eksporteres.

Kilde: Danmarks Statistik