Det er den danske stat, der gennem den gældende havplan bestemmer, hvor der er udviklingszoner til havbrug og muslingeopdræt. Inden for disse zoner, kan opdrætteren ansøge om at placere et anlæg [1].

Udviklingszonerne til muslingeopdræt i havplanen ligger i de indre danske farvande f.eks. Limfjorden.

At et område er udlagt til skaldyrsopdræt betyder, at det kun er inden for disse områder, at der kan ansøges om at etablere et muslingeopdræt. Det betyder således ikke, at ansøgning nødvendigvis imødekommes.

Et muslingeopdræt må først anlægges eller påbegyndes, når der foreligger en tilladelse, hvor der er taget hensyn til gældende miljø- og habitatregler.

Danmark skal ifølge EU-regler (havplandirektivet) i havplanen bidrage til en bæredygtig udvikling af havbrug og muslingeopdræt[2].

Nyttige links

Vidste du at?

I Danmark opdrættes primært blåmuslinger, som er en hjemmehørende art. Muslingerne opdrættes på liner, smartfarms eller som bundkultur.

Skaldyrsopdræt

Find alt vores information om skaldyrsopdræt.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Havopdrættede danske ørreder anvendes både til filet og til ørredrogn.