Det er den danske stat, der gennem den gældende havplan bestemmer, hvor der er udviklingszoner til havbrug. Inden for udviklingszonerne til havbrug, kan opdrætteren ansøge om at placere et anlæg [1].

Såfremt en opdrætter ønsker at etablere et nyt anlæg, kan det således kun ske i et område udlagt til akvakultur i havplanen, og ydermere kun såfremt at det er vurderet, at et havbrug ikke kan skade natur og miljø herunder beskyttede habitatarter (gennemført VVM- og habitatvurdering).  

Et havbrug må først anlægges eller påbegyndes, når der er meddelt både en placeringstilladelse samt en miljøgodkendelse. En miljøgodkendelse forudsætter, at havbruget kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.    

Danmark skal ifølge EU-regler (havplandirektivet) i havplanen bidrage til en bæredygtig udvikling af havbrug og muslingeopdræt[2].

Kilder:

Vidste du?

Et havbrug må først anlægges eller påbegyndes, når der er meddelt både en placeringstilladelse samt en miljøgodkendelse.  

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om planlægningen af Danmarks samlede havareal  på havplanens hjemmeside.

Læs mere her ->

Havbrug

Find alt vores information om havbrug.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Akvakultur er den hurtigst voksende fødevareindustri i verden, og i dag kommer mere end halvdelen af den fisk og skaldyr vi spiser fra akvakultur.